Gyldendal > Faglitteratur > Medisin > Profesjon > Sosial epidemiologi

Skriv ut denne siden
Sosial epidemiologi

Høyoppløst bilde

Utgivelsesår: 2009
425 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205392687

Sosial epidemiologi

sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt

John Gunnar Mæland, Jon Ivar Elstad, Øyvind Næss, Steinar Westin

Sosial epidemiologi gir en oversikt over hvordan den norske folkehelsen er sosialt fordelt og hvordan sosiale ulikheter kan forklares og forstås.
Pris: 679,-

Til tross for velferdsutviklingen, er de sosiale helseforskjellene i vestlige land blitt stadig større. Dette har ført til fornyet interesse for sosial epidemiologi: Forskning om hvordan sosiale faktorer påvirker folks risiko for sykdom og helsesvikt. Sosial epidemiologi spenner fra de nære mellommenneskelige forbindelsene i familie og vennekrets, via sosiale strukturer i nabolag og lokalsamfunn til økonomiske, kulturelle og politiske forhold i samfunnet.

Viktige helsedeterminanter som livsstil, sosialt nettverk,sosial kapital, bosted, arbeid, etnisitet og økonomisk ulikhet behandles i egnekapitler. I tillegg drøftes en rekke metodiske spørsmål særmerket for forskning innen sosial epidemiologi. Boken gir et oppdatert bilde av et spennende flerfaglig forskningsområde med stor praktisk betydning.