Gyldendal > Faglitteratur > Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Nye bøker

Endringskynisme

Endringskynisme setter fokus på konsekvensene av endring i organisasjoner og tar for seg hvorfor og hvordan kyniske holdninger dannes og spres.

Les mer

Perspektiver på ledelse 4. utgave

Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse. Den retter seg mot studenter i organisasjons- og ledelses...

Les mer

Statistikk for økonomifag

Boken er spesielt velegnet til begynnerkurs i statistikk for studenter i økonomisk/administrative fag.

Les mer

Moderne mikroøkonomi

En lærebok for innføringskursene i mikroøkonomi ved høgskoler og universiteter.

Les mer

Årsregnskapet i teori og praksis 2015

Årsregnskapet i teori og praksis 2015 kommer nå i 17. utgave. Dette er den eneste komplette og oppdaterte norske boken om årsregnskapet.

Les mer

Den eksterne revisor

Denne boken gir en oversikt over lover, forskrifter og andre regler som regulerer den eksterne revisors virksomhet i Norge.

Les mer

Økonomistyring

Økonomistyring. Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap er skrevet for studenter og fagpersoner som trenger en grunnleggende innføring i det bedriftsøkonomis...

Les mer

Applied time series for macroeconomics (second edition)

This book focuses on time series econometrics with applications in macroeconomics.

Les mer