Gyldendal > Faglitteratur > Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Nye bøker

Investering og finansiering

Investering og finansiering i ny utgave.

Les mer

Økonomistyring

Økonomistyring. Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap er skrevet for studenter og fagpersoner som trenger en grunnleggende innføring i det bedriftsøkonomis...

Les mer

Politiledelse

Ny og aktuell bok med ulike perspektiver på politiets organisasjon og ledelse samt dets rolle og samfunnsoppdrag.

Les mer

Innføring i skatterett 2015-2016

Denne boken er skreddersydd for studenter i økonomisk-administrative fag på høgskolenivå.

Les mer

Personaladministrasjon

I en kunnskapspreget økonomi er medarbeidernes intellektuelle kapasitet, kompetanse og motivasjon vesentlige konkurransefaktorer. Det kreves derfor en aktiv...

Les mer

Den eksterne revisor

Denne boken gir en oversikt over lover, forskrifter og andre regler som regulerer den eksterne revisors virksomhet i Norge.

Les mer

Mellomlederen

Mellomlederen handler om den sentrale rollen mellomlederen spiller i effektiv implementering av endringer, og betydningen mellomlederen har for virksomhetens...

Les mer

Lederskifter

Dette er den første boken i Norge som viser hvordan de ulike fasene og prosessene i et lederskifte bør håndteres av de ulike involverte aktørene.

Les mer