Gyldendal > Grunnskole

1 2 3 4

Aktuelt

Forny din tilgang til lærerrom og Smart Tavle

Fra 1. september må tilgang til lærersider og Smart Tavlesider fornyes for skoleåret 2014/15.

Les mer

Skolestart norsk 1–2

Velkommen til skolestart!Her er to aktiviteter godt egnet for årets 1. og 2. klassinger som vi håper du vil få glede av i norskundervisningen.

Les mer

Skolestart norsk 8–10

Velkommen til skolestart!Her er noen aktiviteter knyttet til temaet kommunikasjon som vi håper du vil få glede av i norskundervisningen.

Les mer

Skolestart matematikk 1–7

Velkommen tilbake til et nytt skoleår. Her er forslag til noen fine oppstartsaktiviteter for første matematikktime etter ferien.

Les mer

Skolestart engelsk 1–4

Velkommen tilbake til et nytt og innholdsrikt skoleår. Her er forslag til noen fine oppstartsaktiviteter for første engelsktime etter ferien. 

Les mer

Skolestart engelsk 8–10

Velkommen tilbake til et nytt og innholdsrikt skoleår! Her er to aktivitetsforslag som kan brukes i første engelsktime etter ferien. 

Les mer

Skolestart matematikk 8-10

Velkommen til nytt skoleår! Her er et aktivitetsforslag som du kan bruke i første matematikktime etter ferien, samt forslag til årsplaner på 8. og 9. trinn.

Les mer

Salabyhøsten 2014

Salaby går nok en begivenhetsrik høst i møte med spennende samarbeidspartnere som blant annet Kirkens Nødhjelp og forfatter Jørn Lier Holst. 

Les mer

Salto oppstartprøve

Få god oversikt over elevenes ferdigheter i norskfaget!Med Salto oppstartprøve har du en unik mulighet til å få oversikt over hva elevene kan når de begynner ved skole...

Les mer

Få oversikt over skolens digitale lisenser

Vi anbefaler at alle skoler tar en gjennomgang av sine digitale lisenser. De fleste utløper ved skolestart.

Les mer

Gratis fagkurs i matematikk

Vi arrangerer fire praktiske og nyttige Multi-kurs i høst.  Meld deg på nå!

Les mer

Se lærernes erfaringer med Smartbok

Vi har spurt noen lærere som bruker Smartbok i sine klasser om hvilke erfaringer de har. Kanskje svarer de på noe du lurer på? 

Les mer

Prøv Smart Tavle - gratis dette skoleåret

Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy - en aktivering av lærebøkene for interaktive tavler. 

Les mer

Meld deg på Multi i Vest 2014

Spennende to-dagers matematikkseminar i Stavanger. Meld deg på nå!

Les mer

Multi Smart Vurdering

Normerte digitale kartleggingsprøver med lyd. Krever ikke Feide-innlogging. 

Les mer

Se elevene bruke Explore

Film om hvordan Explore Smart Tavle gir bedre læring i engelsk. Og, det er gratis skoleåret 14/15!

Les mer

Kontekst i ny utgave 2014

Nye Kontekst lanseres, komplett for 8. - 10. trinn til skolestart 2014.

Les mer

Utforsk engelsk med Explore!

Explore begeistrer både elever og lærere rundt omkring i Norge og sikrer gjennomtenkt og systematisk språkinnlæring. 

Les mer

Kokebok for alle 2014–2015

Kokebok for alle er en flott kokebok til undervisningen i faget mat og helse på ungdomstrinnet. Elever på ett klassetrinn får denne boka til odel og eie.

Les mer

Bestill Lærerplanleggeren for 14/15 nå!

Lærerplanleggeren er skreddersydd for lærerens pedagogiske virksomhet. Den egner seg ypperlig som planleggingsverktøy i undervisningen og fungerer som et praktisk hjel...

Les mer

Aktiviteter norsk 8-10

Her finner du fire aktiviteter knyttet til temaet kommunikasjon. Du laster ned aktivitetsforslagene ved å klikke på lenken.

Les mer

Aktiviteter norsk 1–2

Her finner du to aktiviteter du kan bruke i norskundervisningen.Du laster ned aktivitetsforslagene ved å klikke på lenken.

Les mer

Fagnettsteder

Oversikt over alle fagnettsteder.

Gyldendal Kompetanse

Fagkurs, temadager og seminarer.

Les mer