Gyldendal > Grunnskole

1 2 3

Aktuelt

Norsklæreren i fokus!

Faglig påfyll, forfatterbesøk og sosialt samvær.

Les mer

Forny din tilgang til lærerrom og Smart Tavle

Fra 1. september må tilgang til lærersider og Smart Tavlesider fornyes for skoleåret 2014/15.

Les mer

Få oversikt over skolens digitale lisenser

Vi anbefaler at alle skoler tar en gjennomgang av sine digitale lisenser. De fleste utløper ved skolestart.

Les mer

Gratis fagkurs i matematikk

Vi arrangerer fire praktiske og nyttige Multi-kurs i høst.  Meld deg på nå!

Les mer

Se lærernes erfaringer med Smartbok

Vi har spurt noen lærere som bruker Smartbok i sine klasser om hvilke erfaringer de har. Kanskje svarer de på noe du lurer på? 

Les mer

Prøv Smart Tavle - gratis dette skoleåret

Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy - en aktivering av lærebøkene for interaktive tavler. 

Les mer

Multi Smart Vurdering

Normerte digitale kartleggingsprøver med lyd. Krever ikke Feide-innlogging. 

Les mer

Se elevene bruke Explore

Film om hvordan Explore Smart Tavle gir bedre læring i engelsk. Og, det er gratis skoleåret 14/15!

Les mer

Kontekst i ny utgave 2014

Nye Kontekst lanseres, komplett for 8. - 10. trinn til skolestart 2014.

Les mer

Utforsk engelsk med Explore!

Explore begeistrer både elever og lærere rundt omkring i Norge og sikrer gjennomtenkt og systematisk språkinnlæring. 

Les mer

Kokebok for alle 2014–2015

Kokebok for alle er en flott kokebok til undervisningen i faget mat og helse på ungdomstrinnet. Elever på ett klassetrinn får denne boka til odel og eie.

Les mer

Bestill Lærerplanleggeren for 14/15 nå!

Lærerplanleggeren er skreddersydd for lærerens pedagogiske virksomhet. Den egner seg ypperlig som planleggingsverktøy i undervisningen og fungerer som et praktisk hjel...

Les mer

Fagnettsteder

Oversikt over alle fagnettsteder.

Gyldendal Kompetanse

Fagkurs, temadager og seminarer.

Les mer