Gyldendal > Grunnskole

1 2 3 4

Aktuelt

Salaby og årets TV-aksjon

Også i år samarbeider Salaby med årets TV-aksjon, som i 2014 går til Kirkens Nødhjelp, og har laget skolesidene om vann.

Les mer

Forny din tilgang til lærerrom og Smart Tavle

Fra 1. september må tilgang til lærersider og Smart Tavlesider fornyes for skoleåret 2014/15.

Les mer

Salto oppstartprøve

Få god oversikt over elevenes ferdigheter i norskfaget!Med Salto oppstartprøve har du en unik mulighet til å få oversikt over hva elevene kan når de begynner ved skole...

Les mer

Få oversikt over skolens digitale lisenser

Vi anbefaler at alle skoler tar en gjennomgang av sine digitale lisenser. De fleste utløper ved skolestart.

Les mer

Gratis fagkurs i matematikk

Vi arrangerer fire praktiske og nyttige Multi-kurs i høst.  Meld deg på nå!

Les mer

Se lærernes erfaringer med Smartbok

Vi har spurt noen lærere som bruker Smartbok i sine klasser om hvilke erfaringer de har. Kanskje svarer de på noe du lurer på? 

Les mer

Prøv Smart Tavle - gratis dette skoleåret

Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy - en aktivering av lærebøkene for interaktive tavler. 

Les mer

Multi Smart Vurdering

Normerte digitale kartleggingsprøver med lyd. Krever ikke Feide-innlogging. 

Les mer

Se elevene bruke Explore

Film om hvordan Explore Smart Tavle gir bedre læring i engelsk. Og, det er gratis skoleåret 14/15!

Les mer

Kontekst i ny utgave 2014

Nye Kontekst lanseres, komplett for 8. - 10. trinn til skolestart 2014.

Les mer

Utforsk engelsk med Explore!

Explore begeistrer både elever og lærere rundt omkring i Norge og sikrer gjennomtenkt og systematisk språkinnlæring. 

Les mer

Kokebok for alle 2014–2015

Kokebok for alle er en flott kokebok til undervisningen i faget mat og helse på ungdomstrinnet. Elever på ett klassetrinn får denne boka til odel og eie.

Les mer

Bestill Lærerplanleggeren for 14/15 nå!

Lærerplanleggeren er skreddersydd for lærerens pedagogiske virksomhet. Den egner seg ypperlig som planleggingsverktøy i undervisningen og fungerer som et praktisk hjel...

Les mer

Aktiviteter norsk 8-10

Her finner du fire aktiviteter knyttet til temaet kommunikasjon. Du laster ned aktivitetsforslagene ved å klikke på lenken.

Les mer

Aktiviteter norsk 1–2

Her finner du to aktiviteter du kan bruke i norskundervisningen.Du laster ned aktivitetsforslagene ved å klikke på lenken.

Les mer

Fagnettsteder

Oversikt over alle fagnettsteder.

Gyldendal Kompetanse

Fagkurs, temadager og seminarer.

Les mer