Gyldendal > Grunnskole

1 2

Aktuelt

Salaby julekalender

I årets kalender blir vi tatt med tilbake til den første fredsjulen i Norge etter andre verdenskrig.

Les mer

Praktisk digitalt kurs 1-10

Gyldendal Undervisning inviterer grunnskolelærere på alle trinn til et kurs i praktisk bruk av digitale tavler.  

Les mer

Forny din tilgang til lærerrom og Smart Tavle

Fra 1. september må tilgang til lærersider og Smart Tavlesider fornyes for skoleåret 2014/15.

Les mer

Få oversikt over skolens digitale lisenser

Vi anbefaler at alle skoler tar en gjennomgang av sine digitale lisenser. De fleste utløper ved skolestart.

Les mer

Se lærernes erfaringer med Smartbok

Vi har spurt noen lærere som bruker Smartbok i sine klasser om hvilke erfaringer de har. Kanskje svarer de på noe du lurer på? 

Les mer

Prøv Smart Tavle - gratis dette skoleåret

Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy - en aktivering av lærebøkene for interaktive tavler. 

Les mer

Multi Smart Vurdering

Normerte digitale kartleggingsprøver med lyd. Krever ikke Feide-innlogging. 

Les mer

Se elevene bruke Explore

Film om hvordan Explore Smart Tavle gir bedre læring i engelsk. Og, det er gratis skoleåret 14/15!

Les mer

Utforsk engelsk med Explore!

Explore begeistrer både elever og lærere rundt omkring i Norge og sikrer gjennomtenkt og systematisk språkinnlæring. 

Les mer

Fagnettsteder

Oversikt over alle fagnettsteder.

Gyldendal Kompetanse

Fagkurs, temadager og seminarer.

Les mer