Gyldendal > Grunnskole > 8 - 10 > RLE > Horisonter 8

Læreverk

Skriv ut denne siden

Horisonter 8

Horisonter er i tråd med de nye retningslinjene og følger kompetansemålene i læreplanen av 2008. Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte utfra sin egenart, og innfallsvinkelen er objektiv.
Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor.
Horisonter er inkluderende, men ikke forkynnende, og det kastes kritiske sideblikk underveis.

 Se eget fagnettsted med tilhørende lærerrom på www.gyldendal.no/horisonter

 

 Horisonter finnes også som smartbok. For informasjon eller bestilling av lisens:
 http://www.smartbok.no/Grunnskole/8-10

Horisonter 8
Læreplan:
Kunnskapsløftet
Fag:
RLE
Nivå:
8. trinn

Tittel ISBN/EAN Målf. År Pris  
Horisonter 8, Grunnbok 9788205343368 Bokmål
2006 422,-
Horisontar 8, Grunnbok 9788205343375 Nynorsk
2006 422,-
Horisonter 8, CD 9788205350168 Bokmål
2006 332.5,-
Horisonter 8, Ressursperm 9788205345706 Bokmål
2006 864,-
Skriv ut liste

Fagnettsteder

Oversikt over alle fagnettsteder.

Les mer