Gyldendal > Grunnskole > 8 - 10 > RLE > Horisonter 9

Læreverk

Skriv ut denne siden

Horisonter 9

Horisonter er i tråd med de nye retningslinjene og følger kompetansemålene i læreplanen av 2008. Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte utfra sin egenart, og innfallsvinkelen er objektiv.
Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor.
Horisonter er inkluderende, men ikke forkynnende, og det kastes kritiske sideblikk underveis.

 

 Se eget fagnettsted med tilhørende lærerrom: www.gyldendal.no/horisonter

 

 

Horisonter finnes også som smartbok. For informasjon eller bestilling av lisens:
http://www.smartbok.no/Grunnskole/8-10

 

Horisonter 9
Læreplan:
Kunnskapsløftet
Fag:
RLE
Nivå:
9. trinn

Tittel ISBN/EAN Målf. År Pris  
Horisonter 9, Grunnbok 9788205363168 Bokmål
2007 432,-
Horisontar 9, Grunnbok 9788205363182 Nynorsk
2007 432,-
Horisonter 9, CD 9788205367838 Bokmål
2007 332.5,-
Horisonter 9, Ressursperm 9788205374690 Bokmål
2007 864,-
Skriv ut liste

Fagnettsteder

Oversikt over alle fagnettsteder.

Les mer