Gyldendal > Videregående > Helse- og oppvekstfag > Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag > Oppvekst (2007)

Læreverk

Skriv ut denne siden

Oppvekst (2007)

Oppvekst er en serie for barne- og ungdomsarbeiderfag som består av tre bøker, en i hvert programfag

  • Lærestoffet er praktisk rettet med mange eksempler fra situasjoner barne- og ungdomsarbeideren kan bli stilt overfor
  • Oppgavene er delt i tre typer: kontrollspørsmål, oppgaver der elevene skal bruke det de har lært og refleksjonsspørsmål
  • Margtekstene gir kjernen i fagstoffet
  • Tydelig struktur, aktivt språk og lettlest tekst gjør lærestoffet tilgjengelig for alle elevgrupper
  • Oppgaver rettet inn mot praksisfeltet etter hvert kompetansemål

Eget fagnettsted: www.gyldendal.no/bua

Oppvekst (2007)

Tittel ISBN/EAN Målf. År Pris  
Oppvekst, yrkesutøvelse 9788205374126 Bokmål
2007 549,-
Oppvekst, kommunikasjon og samhandling 9788205374072 Bokmål
2007 549,-
Denne boken er utsolgt
Oppvekst, kommunikasjon og samhandling 9788205374010 Nynorsk
2007 549,-
Oppvekst, helsefremmende arbeid 9788205374089 Bokmål
2007 549,-
Skriv ut liste