Gyldendal > Videregående > Realfag > Matematikk > Sigma SF Programfag > Sigma R1

Skriv ut denne siden
Sigma R1

Høyoppløst bilde

Utgivelsesår: 2012
336 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205424463

Sigma R1

Matematikk

Runar Thorstensen, Anne Thorstensen, Silja Mustaparta, Wenche Dypbukt, Knut Skrindo, Bjørnar Pettersen, Tone Bakken, Stein Øgrim

Revidert utgave av Sigma R1
Pris: 785,-

Revidert i tett kontakt med brukerne

Du vil fortsatt finne igjen kapittelstrukturen og oppslagene med lærestoff, eksempler og aktiviteter tilpasset én undervisningsøkt.

Viktige endringer:

Kapittel om geometri

  • Vi har forsterket introduksjonen med vekt på formlikhet, slik at starten med geometri blir noe enklere.Geometri i koordinatsystemet er styrket med fokus på sirkel, parabel og ellipse
  • Det er større vekt på geometrisk resonnement i form av figuranalyse og bevis. Setningene om skjæring i trekanter er et eksempel på dette
  • Fortsatt tydelig fokus på geometrisk sted

 

Kapittel om logikk

  • Økt fokus på innøving av forskjellige typer bevis og resonnementer i tråd med utviklingen i elevgruppa

Kapitlene om funksjoner og vektorer

  • Vi viser tydeligere sammenhengen mellom vektorregningen og funksjoner
  • Vektorfunksjonene er utstyrt med et ekstra avsnitt om anvendelse i regning på bevegelser hentet fra fysikken
  • Funksjonskapittelet er utstyrt med et ekstra avsnitt om vektorfunksjoner slik at elevene ser flere eksempler på funksjonstyper
Inngår i læreverket Sigma SF Programfag.