Gyldendal > Videregående > Realfag > Matematikk > Sigma SF Programfag > Sigma R1

Skriv ut denne siden
Sigma R1

Høyoppløst bilde


Sigma R1

Matematikk

Runar Thorstensen, Anne Thorstensen, Silja Mustaparta, Wenche Dypbukt, Knut Skrindo, Bjørnar Pettersen, Tone Bakken, Stein Øgrim

Revidert utgave av Sigma R1
Pris: 785,-

Revidert i tett kontakt med brukerne

Du vil fortsatt finne igjen kapittelstrukturen og oppslagene med lærestoff, eksempler og aktiviteter tilpasset én undervisningsøkt.

Viktige endringer:

Kapittel om geometri

  • Vi har forsterket introduksjonen med vekt på formlikhet, slik at starten med geometri blir noe enklere.Geometri i koordinatsystemet er styrket med fokus på sirkel, parabel og ellipse
  • Det er større vekt på geometrisk resonnement i form av figuranalyse og bevis. Setningene om skjæring i trekanter er et eksempel på dette
  • Fortsatt tydelig fokus på geometrisk sted

 

Kapittel om logikk

  • Økt fokus på innøving av forskjellige typer bevis og resonnementer i tråd med utviklingen i elevgruppa

Kapitlene om funksjoner og vektorer

  • Vi viser tydeligere sammenhengen mellom vektorregningen og funksjoner
  • Vektorfunksjonene er utstyrt med et ekstra avsnitt om anvendelse i regning på bevegelser hentet fra fysikken
  • Funksjonskapittelet er utstyrt med et ekstra avsnitt om vektorfunksjoner slik at elevene ser flere eksempler på funksjonstyper
Inngår i læreverket Sigma SF Programfag.