Gyldendal > Videregående > Samfunnsfag og historie > Samfunnsøkonomi > Samfunnsøkonomi > Samfunnsøkonomi 2

Skriv ut denne siden
Samfunnsøkonomi 2

Høyoppløst bilde

Utgivelsesår: 2008
320 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205381278

Samfunnsøkonomi 2

Studiespesialiserende

Gunnar Bøhmer, Svein Hagen

Et verk som er variert, men lett å orientere seg i, med klar struktur og språk.
Pris: 594,-

Samfunnsøkonomi 2
Samfunnsøkonomi 2 er skrevet i det samme enkle språket som Samfunnsøkonomi 1. I mikroøkonomien er de nye temaene tilrettelagt med en pedagogisk enkel tilnærming. Læreverket legger vekt på anvendelse av lærestoffet med konkrete problemstillinger. På den måten løftes faget opp fra en teoretisk til en mer praktisk anvendelse av teorien. Innenfor makroteorien, belyses stabiliseringspolitikken i tråd med forskning innenfor moderne makroøkonomi. Nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger bringes sterkere inn. Ved å knytte mikro- og makroteorien sammen med nyskrevet stoff om den globale økonomien, vises spenningsfeltet mellom global fattigdom og rikdom, samt de miljøproblemene verden som helhet står overfor.

Inngår i læreverket Samfunnsøkonomi 1 og 2.

Gå til verkets nettressurs!