10 tips til økt matteforståelse

Matte som et puggefag? Det er det slutt på. I det nye læreverket Mønster skapes elevenes matematikkforståelse ved at de lærer å se sammenhenger i faget.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

– Hvis du har lært ulike strategier for hvordan du kan løse matematiske problemer, er det ikke like nødvendig å pugge formler, mener Øystein Weider, som er en av forfatterne bak Mønster.

Han er også kjent fra YouTube for sine forklarende matematikkfilmer.

Hvis du leser videre, får du hans 10 beste tips for hvordan du kan lære bort matte med suksess til elever på videregående skole.

1. La elevene utforske før de begynner å regne

De fleste elever vil gå rett på – «hva er oppgaven» – uten en plan for hvordan de skal løse den. I Mønster skal elevene selv utforske sammenhengene før de blir presentert for teorien.

– Dette er helt avgjørende for forståelsen av den aktuelle problemstillingen, mener Weider. Hvis du starter med å presentere ulike formler og strategier som kan brukes for å løse oppgaven, fratar du elevene muligheten til å finne sammenhengen selv.

2. Ikke la deg stresse av pensum

Ifølge læreplanen er det mye som skal gjennomgås i mattefaget. Men det hjelper ikke å gjennomgå alt, hvis elevene ikke får det med seg.

Av og til må man bare stoppe opp og jobbe med et tema en ekstra time eller to, selv om man hadde planlagt noe helt annet.

3. Legg til rette for dialog mellom elevene

I Mønster er det et punkt som heter «reflekter og diskuter» i alle delkapitlene. Dette fremmer dialog og dybdelæring. Det er også mange oppgaver der de skal samarbeide to og to.

– Her kan elevene jobbe sammen på tvers – dette mener jeg bidrar til økt motivasjon og mestring, både for de svake og de sterke elevene, sier Weider.

---

Se Øysteins matematikkfilmer på YouTube her.

---

Øystein Weider Mønster Forfatter
"Det er viktig å ha mange innfallsvinkler til hvordan man kan løse en oppgave. Det er ikke én metode som er riktig for alle elever."
Øystein Weider

4. Husk at elevene lærer på forskjellig måte

Målet med Mønster er å skape matematikkforståelse og hjelpe elevene å se sammenhenger i faget. Lærebokforfatteren minner om at ulike elever tilegner seg kunnskap på ulike måter.

– Det er viktig å ha mange innfallsvinkler til hvordan man kan løse en oppgave. Det er ikke én metode som er riktig for alle elever. Noen er visuelle, og vil lære bedre hvis de får se problemstillingen med egne øyne. Andre er taktile, og trenger å få ta på formene. Mens atter andre skjønner det best hvis det er forklart med tekst. Vi som lærere skal ha respekt for at elever rett og slett lærer forskjellig.

5. Se på digitale verktøy som nye muligheter

Fremtidens behov krever at elevene behersker digitale verktøy.

– I Mønster bruker vi programmering på matematikkens premisser. Mange problemstillinger er hensiktsmessig å løse med programmering, sier Weider.

Han forteller at han i begynnelsen ble litt uglesett av kolleger fordi han lot elevene bruke mobiltelefonen i timene.

– Jeg lar dem ikke bruke mobilen ukritisk, men det er mange fine matteapper som de kan lære veldig mye av.

Weider påpeker at selv om det er viktig å tilegne seg gode regneferdigheter for hånd, er digitale verktøy nå tillatt på hele eksamen.

Mønster Programmeringskurs

Mønster

Matematikk Vg1/Vg2/Vg3

Mønster er et helt nytt læreverk for matematikk i videregående, tilpasset Fagfornyelsen. Mønster har egne bøker til alle yrkesfagene.

Les mer

Mockup VGS Bøker Mønsteryf

---

Prøv: Programmeringskurs i Mønster Bokstøtte

---

6. Ikke gi elevene svarene, men la dem prøve selv

– Hvis en elev spør meg om hjelp, svarer jeg aldri med å forklare hvordan de skal løse oppgaven. Dette er å gjøre dem en bjørnetjeneste, og det lærer de ingen ting av. Jeg spør heller tilbake: «Hva var det du egentlig spurte om? Hvilke metoder kan du bruke for å finne ut svaret på oppgaven?» Naturligvis hjelper jeg dem videre slik at de til slutt klarer å løse oppgaven, men jeg gir dem ikke svaret, sier han.

7. Gjør undervisningen relevant for dagens 16-19-åringer

Nå under korona har sannsynlighetsberegning og grafer for smittespredning plutselig blitt det mest populære lesestoffet i nettavisene. 

– Når du underviser er det viktig at eksemplene føles relevante for dagens 16-19-åringer. Vi har ikke brukt noe særlig korona-eksempler i Mønster, men jeg har brukt det masse i egen undervisning, forteller Weider.

8. Lav terskel – høyt tak

Matematikkfaget er dessverre kjent som et «elske eller hate»-fag. Kunnskapen bygges stein for stein.

– Jeg mener at alle elever skal oppleve mestring. Det å oppleve mestring er svært viktig for den indre motivasjonen som elevene må ha for å jobbe med matte. Terskelen må være lav – samtidig som taket er høyt.

9. Det er ikke sikkert samme metode fungerer i alle klasser

Gjennom sine 20 år som lærer har Øystein Weider erfart at alle klasser er forskjellige. Den undervisningsmetoden som fungerer tipp-topp i én klasse, kan vise seg å virke mot sin hensikt i en annen klasse.

– Er det noe jeg har lært, så er det at undervisningen må tilpasses den klassen jeg skal jobbe med, sier han.

---

Les mer: Matte som motiverer!

---

10. Vis engasjement og følelser

– Man tenker kanskje at den engasjerte lærer er en klisje, men engasjement er viktig. Da mener jeg ikke at man må snakke intenst og gestikulere, men det er lov til å vise følelser. Matematikken er jo rett og slett bare masse fascinerende sammenhenger, og jeg er opptatt av å vise at jeg synes disse sammenhengene gjør meg godt. I andre profesjonelle sammenhenger skal man legge følelsene til side, men ikke i matematikkundervisningen. Engasjementet ufarliggjør faget og bringer det nærmere elevene.


Mattelæreren

Øystein Weider (45) har undervist i matematikk i 20 år, for det meste i videregående skole. Nå jobber han som mattelærer på Jessheim videregående skole, i tillegg til at han er en av de fire forfatterne av matematikkverket «Mønster» for videregående skole, som er et helt nytt læreverk utviklet til læreplanene som trådte i kraft i 2020.

Øystein Weider Mønster Forfatter

Relaterte artikler