Aqua i ny drakt

Aqua er et læreverk i utviklet for programfaget kjemi i videregående skole. Denne utgaven følger læreplanen for Fagfornyelsen (2021).

Læreverket Aqua i ny drakt

Tilpasset ny læreplan for fagfornyelsen


Denne gangen har vi lagt økt vekt på utforsking, dybdelæring og på det å se sammenhenger i faget. Variasjonen i oppgaver, aktiviteter og øvinger er enda større enn før!

Læreverket består av grunnbok, studiebok og tilhørende nettsted (Skolestudio) både for elever og lærer.

----

Skaper forståelse, viser sammenhenger og gir oversikt

I teksten finner du de faglige forklaringene på en enkel og mest mulig direkte måte. Temasidene hjelper elevene å se sammenhenger fra flere områder innenfor kjemifaget. Utforskende oppgaver og refleksjonsspørsmål i hvert delkapittel skaper både undring og forståelse.

Varierte og differensierte oppgaver

Det er en viktig del av kjemien å kunne gjøre kjemiske beregninger og å lære seg grunnleggende begreper i faget. Oppgavene er varierte både i vanskegrad og form. Noen krever litt ekstra, og de er markert med et eget symbol.

Forsøk og aktiviteter gir samarbeid og diskusjon

Varierte aktiviteter med utforskende arbeidsmåter skaper motivasjon og fagforståelse. Forslagene til samarbeids- og diskusjonsoppgaver gir lærelyst og engasjement. Lese- og skriveoppgaver hjelper elevene til å tolke og forstå naturvitenskapelige tekster.

Studieboka har stor variasjon i elevforsøkene. De kan være korte og lange, enkle og mer krevende, styrte og åpne. Mange av dem kan gjennomføres med enkelt labutstyr. På noen av forsøkene kan elevene bruke koding i praksis, med microbit som verktøy for datainnsamling.

 

Gå til Aqua

 

Aqua 1

Kjemi vg2/vg3 SF

Dekker læreplanen for Kjemi 1 på studiespesialiserende utdanningsprogram i Fagfornyelsen.

Grunnbok

Nytt i denne utgaven er en økt vekt på utforsking, dybdelæring og det å se sammenhenger i faget. Variasjonen i oppgaver, aktiviteter og øvinger er enda større enn før!

En ryddig og innbydende layout gjør at verket er lett tilgjengelig for elevene og inspirerer til bedre lesing.

Studiebok

Variasjonen i oppgaver, aktiviteter og øvinger er enda større enn før! Utforskende aktiviteter og oppgaver der elevene øver seg på å lese autentiske fagtekster i kjemi er blant nyhetene i denne utgaven.