Våre samarbeidspartnere

Sammen når vi bærekraftsmålene

Gyldendal har høye ambisjoner for vårt bærekraftarbeid, men vi når dem ikke alene. Derfor har vi inngått samarbeid med aktører som deler vårt verdigrunnlag og som hjelper oss med å nå våre bærekraftsmål.

Røde Kors

Røde kors har sammen med sine samarbeidspartnere i næringslivet jobbet med å møte de humanitære behovene i samfunnet og skaper bærekraftige humanitære aktiviteter.

Gyldendal har siden høsten 2020 hatt et partnerskap med Røde Kors der forlaget forplikter seg til å bidra årlig til følgende formål: digital leksehjelp, norsktrening for innvandrere og digitale ferdigheter for de som er med i det som kalles «nettverk etter soning», som handler om å komme tilbake til samfunnet etter endt soning. 

Alle disse formålene passer godt inn i våre egne verdier der formidling av kunnskap, fremming av det norske språk, og forebygging av utenforskap står sentralt.

Les mer om Røde Kors

Etisk handel Norge

Gyldendal er landets første forlagshus som melder seg inn i Etisk handel Norge.

Etisk handel Norge bistår sine medlemmer med å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon av varer gjennom aktsomhetsvurderinger – en internasjonalt anerkjent metode virksomheter bruker til å avdekke hvilken effekt virksomheten har på mennesker, samfunn og miljø.

Aktsomhetsmodellen beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis; hvordan vi anskueliggjør risiko, og få enda bedre kontroll på komplekse leverandørkjeder.

Bokproduksjon står sentralt for oss. Våre viktigste produsentland er Baltikum, Slovenia, Bosnia, Polen, Kina, Hong Kong og Norge.

Les mer om vårt medlemskap i Etisk handel Norge