Bla i bøkene til Refleks-serien

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag på på 1–7 trinn. Her kan du bla i bøkene, for å få et innblikk i nytt og spennende innhold.

Les mer om Refleks

Refleks 1, Elevbok

Her kan du bla i Refleks 1, Elevbok

På 1.–4. trinn er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok. Gjennom fagkapitler og tverrfaglige kapitler får elevene oppdage sammenhenger i og mellom de to fagene. Rike illustrasjoner, aktiviteter og gode fagtekster bidrar til at elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. 

Refleks 1, Arbeidsbok

Her kan du bla i Refleks 1, Arbeidsbok

Refleks 1 Arbeidsbok inneholder varierte og morsomme oppgaver til alle kapitlene i elevboka. Her får elevene mulighet til å gå i dybden og videreutvikle kunnskapen om de aktuelle temaene.

Refleks 1, Lærerens bok

Her kan du bla i Refleks 1, Lærerens bok

Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i naturfag og samfunnsfag. Boka gir faglig og pedagogisk støtte som legger til rette for systematisk progresjon og dybdelæring. Lærerens bok følger elevboka side for side, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike bøkene.

Refleks 2, Elevbok

Her kan du bla i Refleks 2, Elevbok

På 1.–4. trinn er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok. Gjennom fagkapitler og tverrfaglige kapitler får elevene oppdage sammenhenger i og mellom de to fagene. Rike illustrasjoner, aktiviteter og gode fagtekster bidrar til at elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. 

Refleks 2, Arbeidsbok

Her kan du bla i Refleks 2, Arbeidsbok

Refleks 2 Arbeidsbok inneholder varierte og morsomme oppgaver til alle kapitlene i elevboka. Her får elevene mulighet til å gå i dybden og videreutvikle kunnskapen om de aktuelle temaene.

Refleks 2, Lærerens bok

Bla i Refleks 2, Lærerens bok

Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i naturfag og samfunnsfag. Boka gir faglig og pedagogisk støtte som legger til rette for systematisk progresjon og dybdelæring. Lærerens bok følger elevboka side for side, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike bøkene.

Refleks 3, Elevbok

Her kan du bla i Refleks 3, Elevbok

På 1.–4. trinn er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok. Gjennom fagkapitler og tverrfaglige kapitler får elevene oppdage sammenhenger i og mellom de to fagene. Rike illustrasjoner, aktiviteter og gode fagtekster bidrar til at elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. 

Refleks 3, Arbeidsbok

Bla i Refleks 3, Arbeidsbok

Refleks 3 Arbeidsbok inneholder varierte og morsomme oppgaver til alle kapitlene i elevboka. Her får elevene mulighet til å gå i dybden og videreutvikle kunnskapen om de aktuelle temaene.

Refleks 3, Lærerens bok

Bla i Refleks 3, Lærerens bok

Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i naturfag og samfunnsfag. Boka gir faglig og pedagogisk støtte som legger til rette for systematisk progresjon og dybdelæring. Lærerens bok følger elevboka side for side, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike bøkene.

Refleks 4, Elevbok

Bla i Refleks 4, Elevbok

På 1.–4. trinn er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok. Gjennom fagkapitler og tverrfaglige kapitler får elevene oppdage sammenhenger i og mellom de to fagene. Rike illustrasjoner, aktiviteter og gode fagtekster bidrar til at elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. 

Refleks 4, Arbeidsbok

Bla i Refleks 4, Arbeidsbok

Refleks 4 Arbeidsbok inneholder varierte og morsomme oppgaver til alle kapitlene i elevboka. Her får elevene mulighet til å gå i dybden og videreutvikle kunnskapen om de aktuelle temaene.

Refleks 4, Lærerens bok

Bla i Refleks 4, Lærerens bok

Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i naturfag og samfunnsfag. Boka gir faglig og pedagogisk støtte som legger til rette for systematisk progresjon og dybdelæring. Lærerens bok følger elevboka side for side, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike bøkene.

Refleks 5, Samfunnsfag, Elevbok

Her kan du bla i Refleks 5, Samfunnsfag, Elevbok

I Refleks Samfunnsfag 5–7 utforsker eleven samfunnet og verden rundt seg. Gjennom gode fagtekster og spennende temaer som bygger på hverandre, får eleven oppdage sammenhenger i faget. Aktiviteter som innbyr til refleksjon, diskusjon og utforsking knytter fagstoffet til elevens virkelighet på en morsom og engasjerende måte.

Refleks 5, Samfunnsfag, Lærerens bok

Bla i Refleks 5, Samfunnsfag, Lærerens bok

Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i samfunnsfag. Boka gir faglig og pedagogisk støtte som legger til rette for systematisk progresjon og dybdelæring. Lærerens bok følger elevboka side for side, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike bøkene.

Refleks 5, Naturfag, Elevbok

Her kan du bla i Refleks 5, Naturfag, Elevbok

I Refleks Naturfag 5-7 står elevene i sentrum. Gjennom grunnleggende kunnskap om naturen og verden rundt oss utvikler elevene sin kompetanse til å ta gode valg for seg selv, i dag og i fremtiden. For Refleks-eleven er naturfag et praktisk fag som er trygt forankret i vitenskapens verden.

Refleks 5, Naturfag, Lærerens bok

Her kan du bla i Refleks 5, Lærerens bok

Lærerens bok gir faglig og pedagogisk støtte til læreren. Gjennom tolkning av læreplanen, aktiviteter, eksperimenter og faglig bakgrunnsstoff ses temaene i Refleks 5 Elevbok i en større sammenheng. Sidetallene i Lærerens bok svarer til sidetallene i elevboka, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike komponentene.

Refleks 6, Samfunnsfag, Elevbok

Bla i Refleks 6, Samfunnsfag, Elevbok

I Refleks Samfunnsfag 5–7 utforsker eleven samfunnet og verden rundt seg. Gjennom gode fagtekster og spennende temaer som bygger på hverandre, får eleven oppdage sammenhenger i faget. Aktiviteter som innbyr til refleksjon, diskusjon og utforsking knytter fagstoffet til elevens virkelighet på en morsom og engasjerende måte.

Refleks 6, Naturfag, Elevbok

Bla i Refleks 6, Naturfag, Elevbok

I Refleks Naturfag 5-7 står elevene i sentrum. Gjennom grunnleggende kunnskap om naturen og verden rundt oss utvikler elevene sin kompetanse til å ta gode valg for seg selv, i dag og i fremtiden. For Refleks-eleven er naturfag et praktisk fag som er trygt forankret i vitenskapens verden.

Refleks 6, Naturfag, Lærerens bok

Bla i Refleks 6, Naturfag, Lærerens bok

Lærerens bok gir faglig og pedagogisk støtte til læreren. Gjennom tolkning av læreplanen, aktiviteter, eksperimenter og faglig bakgrunnsstoff ses temaene i Refleks 6 Elevbok i en større sammenheng. Sidetallene i Lærerens bok svarer til sidetallene i elevboka, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike komponentene.

Refleks 7, Naturfag

Bla i Refleks 7, Naturfag

Refleks 7, Naturfag Lærerens bok

Bla i Refleks 7, Naturfag Lærerens bok

Refleks 7, Samfunnsfag

Bla i Refleks 7, Samfunnsfag

Refleks 7, Samfunnsfag Lærerens bok

Her kan du bla i Refleks 7, Samfunnsfag Lærerens bok

Relaterte artikler

Differensiering i Refleks

Differensiering i Refleks

Hvordan kan læreverket Refleks hjelpe deg som lærer med å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev? Her er en...
100 prosent læring

100 prosent læring

Gunnhild Aasprang vil at barn skal få lov til å leke, og mener at det er da man lærer best. Og har man det ikke bra...