Bla i bøkene til Salto-serien

Salto er et komplett læreverk i norsk som er tilpasset nye læreplaner. Her kan du bla i bøkene, for å få et innblikk i nytt og spennende innhold.

Gå til læreverket Salto

Salto 1A, Elevbok

Bla i Salto 1A, Elevbok, store og små bokstaver

I Salto Elevbok 1A er det bokstavinnlæringen som står i sentrum. Gjennom spennende og varierte tema blir elevene introdusert for to bokstaver pr uke. Temaene sørger for meningsfylte kontekster for lese- og skriveopplæringen, og de gir rike muligheter for språklige aktiviteter i klasserommet. Bokstavene introduseres i en rekkefølge som gjør at elevene så tidlig som mulig kan sette sammen meningsfylte ord med de bokstavene de har lært. Til hver bokstav finner du lesetekster på tre ulike nivåer.

Salto 1A, Arbeidsbok

Bla i Salto 1A, Arbeidsbok, store og små bokstaver

I Salto 1A Arbeidsbok får elevene trent på mange av de ulike ferdighetene som må til i den tidlige lese -og skriveopplæringen. Her får elevene finmotoriske og fonologiske oppgaver der de må lytte ut lyder og finne rimord, gjenkjenne bokstaver, samt øve og terpe på lydforbindelser. De får også oppgaver der de kan skrive og tegne ord, fabulere og skrive seg til lesing.

Salto Arbeidsbok kan brukes som en engangsbok der elevene skriver i boka, eller som flergangsbok der oppgavene besvares i en skrivebok ved siden av.

Salto 1A, Lærerens bok

Bla i Salto 1A, Lærerens bok

Salto 1A Lærerens bok er veiledningen til Salto 1A Elevbok. Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i lesing, skriving og muntlige ferdigheter, med systematisk progresjon og dybdelæring. Salto sikrer god sammenheng mellom læreplanens overordnete del, norskfagets kjerneelementer og kompetansemålene. Sidetallene i Lærerens bok svarer til sidetallene i elevboka, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike komponentene.

Salto 1B, Elevbok

Bla i Salto 1B, Elevbok, store og små bokstaver

Salto 1B Elevbok møter elevene tekster og illustrasjoner som skal inspirere til lesing, skriving og gode høytlesingsstunder. Her fins aktuelle temaer som setter lese- og skriveopplæringen inn i en meningsfylt kontekst, og som passer for barn i seks- og sjuårsalderen.

I Salto 1A Elevbok var det bokstavinnlæringen som sto i sentrum. I denne boka er det systematisk repetisjon av alle bokstavene for de elevene som trenger det. Begge bøkene inneholder lesetekster på tre ulike nivåer innenfor alle temaene. I Lærerens bok finner du oppgaver til hver tekst som skal sørge for systematisk progresjon og dybdelæring.

Salto 1B, Arbeidsbok

Bla i Salto 1B, Arbeidsbok, store og små bokstaver

I Salto 1B Arbeidsbok fortsetter arbeidet med å lære å lese og skrive. Elevene repeterer alfabetet og blir introdusert for høyfrekvente ord. Gjennom varierte finmotoriske og fonologiske oppgaver får elevene trening i å lytte ut lyder, gjenkjenne bokstaver og øve på forbindelsen mellom lyd og bokstav.

Salto Arbeidsbok kan brukes som en engangsbok der elevene skriver i boka, eller som flergangsbok der oppgavene besvares i en skrivebok ved siden av.

Salto 1B, Lærerens bok

Bla i Salto 1B, Lærerens bok

Salto 1B Lærerens bok er veiledningen til Salto 1B Elevbok. Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i lesing, skriving og muntlige ferdigheter, med systematisk progresjon og dybdelæring. Salto sikrer god sammenheng mellom læreplanens overordnete del, norskfagets kjerneelementer og kompetansemålene. Sidetallene i Lærerens bok svarer til sidetallene i elevboka, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike komponentene.

Salto 2A, Elevbok

Bla i Salto 2A, Elevbok

Salto 2A, Arbeidsbok

Bla i Salto 2A, Arbeidsbok

Salto 2A, Lærerens bok

Bla i Salto 2A, Lærerens bok

Salto 2B, Elevbok

Bla i Salto 2B, Elevbok

Salto 2B, Arbeidsbok

Bla i Salto 2B, Arbeidsbok

Salto 2B, Lærerens bok

Bla i Salto 2B, Lærerens bok

Salto 3A, Elevbok

Bla i Salto 3A, Elevbok

Salto 3A, Arbeidsbok

Bla i Salto 3A, Arbeidsbok

Salto 3A, Lærerens bok

Bla i Salto 3A, Lærerens bok

Salto 3B, Elevbok

Bla i Salto 3B, Elevbok

Salto 3B, Arbeidsbok

Bla i Salto 3B, Arbeidsbok

Salto 3B, Lærerens bok

Bla i Salto 3B, Lærerens bok

Salto 4A Elevbok

Bla i Salto 4A Elevbok

Salto 5A, Elevbok

Bla i Salto 5A, Elevbok

Salto 5A, Arbeidsbok

Bla i Salto 5A, Arbeidsbok

Salto 5A, Lærerens bok

Bla i Salto 5A, Lærerens bok

Salto 5B, Elevbok

Bla i Salto 5B, Elevbok

Salto 5B, Arbeidsbok

Bla i Salto 5B, Arbeidsbok

Salto 5B, Lærerens bok

Bla i Salto 5B, Lærerens bok

Salto 6A, Elevbok

Bla i Salto 6A, Elevbok

Salto 6A, Arbeidsbok

Bla i Salto 6A, Arbeidsbok

Salto 6A, Lærerens bok

Bla i Salto 6A, Lærerens bok

Salto 6B, Elevbok

Bla i Salto 6B, Elevbok

Salto 6B, Arbeidsbok

Bla i Salto 6B, Arbeidsbok

Salto 6B, Lærerens bok

Bla i Salto 6B, Lærerens bok

Salto 7A, Elevbok

Bla i Salto 7A, Elevbok