Bla i bøkene til SKILLS

SKILLS er engelskverket for yrkesfageleven, tilpasset de nye læreplanene. Læreverket har egne bøker for alle yrkesfagene. Her kan du bla i bøkene, for å få et innblikk i nytt og spennende innhold.

SKILLS Helse- og oppvekstfag

Bla i SKILLS HO

SKILLS Restaurant- og matfag

Bla i SKILLS RM

SKILLS Salg, service og reiseliv

Bla i SKILLS SSR

SKILLS Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Bla i SKILLS IM

SKILLS Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Håndverk, design og produktutvikling.

Bla i SKILLS FBIE & HDP

SKILLS Bygg- og anleggsteknikk

SKILLS BAT

SKILLS Naturbruk

Bla i SKILLS NA

SKILLS Teknologi- og industrifag

Bla i SKILLS TIF

SKILLS Elektro og datateknologi

Bla i SKILLS EL