Book Jan Grue

En sjangeroverskridende språkkunstner.

Jan Grue er født 1981 i Oslo. Han har doktorgraden i språkvitenskap og arbeider ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han er også skjønnlitterær forfatter, og har høstet spesielt stor oppmerksomhet rundt sine selvbiografiske litterære memoarer. Boken Jeg lever et liv som likner deres (2018) ble nominert til Nordisk råds litteraturpris, og for boken Hvis jeg faller (2021) mottok han P.O Enquists pris og Fritt Ords pris. 

Jan er en glimrende foredragsholder og paneldeltaker, med tematisk fokus på kroppslig annerledeshet og funksjonshemning. Foredragene hans passer for alt fra næringslivet til fritidsforeninger; for alle som på en eller annen måte forholder seg til mennesker med funksjonshemning. Skreddersydd tilpasning av hvert av foredragene er mulig, ta kontakt for bestilling. 

For booking, kontakt Kirsti Kristoffersen: kirsti.kristoffersen@gyldendal.no - tlf 976 69 455 

Foredrag: Inkludering

- om menneskelig mangfold.

Samfunnet forholder seg til kroppslig svakhet, til sårbarhet og til annerledeshet på utrivelige måter. Samfunnet legger tilleggsbyrder på dem som allerede har vansker, som ikke blir sett på som tilstrekkelig produktive, tilstrekkelig nyttige. Samfunnet verdsetter, vurderer og nedvurderer kroppslig annerledeshet.

Dette er mekanismer og tankemåter som kan være vanskelige å få øye på, fordi vi er så vant til å tenke med dem.

Jan Grue peker på hvordan vi forholder oss til menneskelig mangfold, men særlig om måtene vi tenker om mangfold på – i kategorier, gjennom systemer og med merkelapper. Foredraget er tett linket til boken Hvis jeg faller (2021), med Jans personlige historier og erfaringer. 

Foredraget passer utmerket for alle som forholder seg til menneskelig annerledeshet - i utdanning og arbeidsliv, i nabolaget eller i offentligheten. 

Jangrue Stol

Foredrag: Hvis jeg faller

- en beretning om usynlig arbeid

Tidvis glemmer jeg at jeg er funksjonshemmet.
Jeg kan hvile i et jeg, i en kropp, som bare er meg.
Men verden glemmer aldri.
Den bare venter på en god anledning til å gi meg en påminnelse.

Hvis jeg faller er en utforskning av den særlige sårbarheten som følger med kronisk sykdom og funksjonshemning. I denne beretningen undersøker Jan Grue, med fundament i eget liv og egne erfaringer, hvordan samfunnet møter denne sårbarheten med et krav om usynlig arbeid – om at den som har kroppslige utfordringer må anstrenge seg desto hardere, må jobbe desto mer, for å bli godtatt som et fullverdig menneske.

Jangrue Stående