Bruk av Multi Smart Øving i hjemmeundervisning

Jobber elevene dine mye i Multi Smart Øving i hjemmeundervisningen? Da har Multi-teamet noen gode råd til deg:

Vanligvis er Smart Øving en liten del av den totale undervisningen i matematikk. I disse hjemmeskoletider er det mange lærere og elever som tyr til Smart Øving i mye større grad enn de vanligvis gjør. Dette er helt naturlig, og mange elever vil ha nytte av en slik intensiv periode med øving på basiskunnskaper. Vi ønsker likevel å gjøre dere oppmerksomme på noen utfordringer dersom Smart Øving benyttes i utstrakt grad.

Vi pleier å si at det er nok oppgaver til at alle elever kan øve effektivt i ca en time per delkapittel. Dette vil selvfølgelig avhenge noe av både tema og eleven selv, men dataene viser likevel at dette stemmer godt. En utfordring ved å jobbe mer enn dette er at elevene etter hvert «bruker opp» oppgavene tilknyttet delkapitlet og da enten får de samme oppgavene om igjen eller får lettere oppgaver fra lavere trinn som ikke er besvart av eleven tidligere.

For å sikre deg at elevene dine har godt utbytte av arbeidet i Smart Øving, er det viktig å følge med på elevenes kompetanseutvikling. Elever som viser høy kompetanse både på basis og problemløsingen, bør etter hvert få noe annet å jobbe med:

1) Du kan flytte disse elevene til et kapittel i Smart Øving de har jobbet med tidligere uten å ha fått høy kompetanse. Bruk oversikten «Alle-kapitler» for å finne ut hvor du skal flytte dem.

2) Du kan la dem arbeide med Multi Nettoppgaver (Her finner du lenker til Multi Nettoppgaver 1-4 og Multi Nettoppgaver 5-7)

3) Du kan la dem jobbe med problemløsningsoppgaver utenfor Smart Øving, for eksempel:
Multi kopioriginaler 1-4. Disse kan du fritt dele med elevene dine.
Multi kopioriginaler 5-7. Disse kan du fritt dele med elevene dine.
Matematikksenterets Kenguru-oppgaver er veldig fine. Her kan du fritt klippe, lime og dele det du måtte ønske med elevene dine.

----

Lurer du på hvordan Multi Smart Øving fungerer? Hva er egentlig adaptiv læring? Ta en titt på denne filmen

----

PS: Det har vært en enorm økning i trafikken på Multi Smart Øving og flere av dere opplever dessverre at det ikke er god nok hastighet. Vi i Gyldendal jobber kontinuerlig og så raskt vi kan med å øke kapasiteten. I mellomtiden kan et godt råd være å legge Smart Øving-aktivitetene til etter kl 11. Da er det mindre trafikk.