Norsk 1–7

Mer leselyst og skriveglede med nye Salto

Kritisk tenkning, barnelitteratur og utforskende tilnærming til faget har fått enda større plass i den nye utgaven av Salto. Her forteller Salto-redaksjonen hvordan fagfornyelsen har gjort læreverket enda mer relevant for norskundervisningen.

Fem grunner til å velge Salto:

  1. Lesing, skriving og språk i en felles kontekst
  2. Nivådelte tekster og oppgaver innenfor samme tema
  3. Lesestrategiene SALTO utvikler leseforståelsen
  4. Saltos egen skriveskole fremmer kreativitet og progresjon
  5. Rikt utvalg av bøker og digitale læremidler

Salto er et prisvinnende læreverk laget for å gjøre norskundervisningen din lettere, og mer inspirerende og morsom for elevene. Den nye utgaven tar vare på det beste fra førsteutgaven, og tilfører nytt stoff i tråd med fagfornyelsen og nyere forskning.

Fagfornyelsen betyr at alle læreverk i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. I den nye utgaven av Salto, Gyldendals læreverk i norsk for 1. til 7. trinn, er det blant annet lagt større vekt på utforskende tilnærming, kritisk tenkning, lek og tekster som aktualiserer de tverrfaglige temaene.

JET3723

– Språket skal være et utgangspunkt for å tenke, kommunisere og lære. Det er også viktig at denne læringen skjer i et inkluderende fellesskap. Felles opplevelser i klasserommet har alltid vært viktig i Salto, og vi er naturligvis veldige glade for at dette blir trukket frem i fagfornyelsen, sier redaktørene Åse Ulltveit-Moe Norrud og Cathrin Kaspersen.

Salto har derfor et rikt utvalg av aktiviteter og tekster som engasjerer elevene og som får dem til å reflektere, diskutere, undersøke og finne svar i fellesskap.

Lek og livsmestring

En av forfatterne av Salto, Kari Kolbjørnsen Bjerke, kan fortelle at læreverket inneholder et bredt tekstutvalg, som skal gi mange muligheter for felles samtaler. 

– Vi har oppdatert tekstutvalget vårt med et rikt utvalg barnelitteratur. For i norskfaget handler det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring» blant annet om at barna skal forstå seg selv og andre gjennom barnelitteraturen, forklarer Bjerke.

----

Salto finnes også som et digitalt, heldekkende læreverk i Skolestudio. Prøv gratis her

---

Hun mener norskfaget har en viktig rolle i å lære barna livsmestring – både her og nå, og i fremtiden.

– Det har vært viktig for oss å få inn lek, kreativitet og nysgjerrighet, fordi lek og læring er to sider av samme sak, også i norskfaget, sier hun.

Progresjon fra første stund

Gjennom hele verket jobbes det systematisk med Salto-strategiene. Det er fem lesestrategier som er sentrale før, under og etter lesing og som bidrar til å utvikle god leseforståelse. I Salto er det lagt opp til en tydelig progresjon i lesing, skriving og muntlige ferdigheter fra 1. til 7. trinn, noe som sikrer dybdelæring.

Eksempler Salto2

I Salto 1B Elevbok finnes differensierte lesetekster som handler om ulike aktuelle temaer.

---

– Vi ønsker aktive elever som samhandler, produserer og deltar i undervisningen. Aktiviteter og tekster som fenger og berører er drivkraft for å få motiverte elever. Et viktig mål for oss er at elevene skal oppleve norsk som et inspirerende og meningsfullt fag, sier redaktørene av Salto. I begynneropplæringen er det først og fremst fokus på å utforske og leke med språket. For å styrke elevenes språklige bevissthet, finnes det varierte aktiviteter som språkleker, konkrete samtalespørsmål, skriveoppdrag, sanger, regler og uteleker.

Eksempler Salto3

Kritisk lesing

På 5.-7. trinn legges det vekt på en mer kritisk tilnærming til tekst og språk. Lesemotivasjon og arbeid med leseforståelse går hånd i hånd. Skriveopplæringen er strukturert og støtter elevene gjennom bruk av eksempeltekster, skriverammer og kameratvurdering.

– Vi har økt fokus på kildebruk og kildevurdering, og flere oppgaver som legger opp til utforsking, dybdelæring og samhandling, avslutter redaktørene.

Eksempler Salto

Sider hentet fra Salto 5

Dette er Salto

Norsk 1–7

 

SALTO ELEVBOK er språk- og lesebok i én bok. Dette skaper helhet og sammenheng i faget.

SALTO ARBEIDSBOK følger kapitlene i elevboka. Arbeidsboka er en engangsbok og inneholder både repetisjon og utforsking.

SALTO LÆRERENS BOK er en praktisk og oversiktlig ressurs som gir trygghet og variasjon i undervisningen.

Bestill digitale vurderingseksemplarer her

 

SALTO BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner og arbeidsark.

Aktiver gratis tilgang

 

SALTO FAGROM er en digital versjon av læreverket i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet.

Gratis prøvetilgang

 

SALTO SMART VURDERING er et digitalt kartleggings- og vurderingsverktøy i norskfaget som inneholder en oppstartprøve og to kartleggingsprøver per trinn. Prøvene gjennomføres som en kombinasjon av elevprøver på papir og digitalt registreringsskjema for lærer.

Bestill her

Læreverk Mockup Salto

Relaterte artikler

Salto i Skolestudio

Salto i Skolestudio

Salto 1–7 Fagrom er en del av Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.
Salto møter fagfornyelsen!

Salto møter fagfornyelsen!

Hva blir nytt i norskundervisningen? Les intervju med redaktørene for Salto, Åse Ulltveit-Moe Norrud og Cathrin...