Undervisningsopplegg

Matematikk i tre akter

Matematikk i tre akter er en undervisningsmetode som handler om å ta med virkeligheten, eller en historie eller en konkret setting inn i klassen og så la elvene løse et problem knyttet til dette.

– Det sentrale i denne metoden er anvendelsen av matematikken, og ikke minst en sterk elevinvolvering, sier Mona Røsseland, Ph.d. i matematikkdidaktikk og en av forfatterne av læreverket Multi. Mona bruker denne metoden, og dette konkrete opplegget i sin undervisning av lærerstudenter ved Høgskulen på Vestlandet. - Ved å jobbe på denne måten får elevene tatt i bruk hele sin matematiske kompetanse, mener Mona. – De setter informasjon i sammenheng, de reflekterer over hvordan de tenker, og over hvordan de andre elevene tenker.

I første akt introduseres elevene for en historie eller et spenningsmoment på en visuell måte. Det kan gjerne være en film, et bilde eller en gjenstand du tar med inn i klasserommet som har en historie knyttet til seg. Elevene skal så stille under seg og diskutere spørsmål knyttet til det de har sett, og sammen komme fram til en problemstilling de skal løse.

I andre akt skal elevene vurdere hva de trenger av informasjon for å finne ut av problemet. Læreren har en tilbaketrukket rolle og gir ingen føringer for hvordan de skal bruke opplysningene de får tilgang på eller hvordan oppgaven skal løses. Elevene må bruke det de kan fra før og skal selv finne sin metode og innfallsvinkel i problemløsingen.

- Elevene har nå fått mulighet til bruke sin kompetanse og sine ferdigheter og å sette det sammen på nye måter. Og kanskje det aller viktigste: De har fått trening i å stå i et problem over lang tid.

I tredje akt skal elevene presentere sine løsninger.

Se hvordan Mona Røsseland og elever ved Ridabu skole jobber med matematikk i tre akter:

Relaterte artikler

Oppgavetyper i nye Multi

Oppgavetyper i nye Multi

Den nye utgaven av Multi inneholder mange åpne, sammensatte og varierte oppgaver hvor elevene stimuleres til...
Multi Smart Øving blir ny

Multi Smart Øving blir ny

Til skolestart 2020 kommer Multi Smart Øving i ny versjon, med nytt design, ny og forbedret funksjonalitet og med...
Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...