Dette er Maximum

Praktisk, utforskende og problemløsende matematikk

I Maximum undrer elevene seg, de er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

– Gullet i Maximum vil ligge i mulighetene lærerne har for å tilby en variert matematikkopplæring med fokus på relasjonell forståelse. Elevene får muligheter til å arbeide sammen i tverrfaglige prosjekter, de får bruke varierte læringsmetoder i varierte oppgavetyper, sier en av forfatterne av Maximum, Linda Wibecke Tangen Bråthe. 

Maximum kommer nå i ny utgave og har nå enda flere aktiviteter, mer problemløsning og utforsking, og åpne og rike oppgaver med lav inngangsterskel 

– Vi ønsker å legge til rette for praktisk, utforskende og problemløsende matematikk, sier forfatteren.  

Max Sirkus

Fra Maximum 8 i Skolestudio

Fokus på forståelse 

Tangen Bråthe forteller at hovedtanken bak Maximum er at eleven konstruerer sin egen forståelse av matematikk i samhandling med andre. Matematikk er et viktig fag for å videreutvikle elevenes kritiske tenking, slik at de kan ta egne valg i livet og forstå omverdenen. For å utvikle kritisk tenking må elevene vurdere egne og andres resonnementer og forslag til løsninger på problemer.  

– Vi ønsker tenkende elever, som ikke trenger å løse utfordringen de får raskt og alene. Fokuset vårt er forståelse, og mange oppgaver kan lettere løses sammen i grupperElevene vil opparbeide seg ulike forkunnskaper om forskjellige begreper, og kan ved å samarbeide finne ut at de egentlig vet ganske mye, sier Tangen Bråthe.Med slik utforskende matematikkundervisning er det også viktig at læreren har god tid til å lytte til de ulike løsningsmåtene elevene har brukt.

Oppgaver som inspirerer 

Aktiviteter og oppdrag finnes flere steder i alle tema. Disse har flere formål, ifølge forfatterne. De skal inspirere og motivere, gi mulighet til fordypning og noen ganger gi mengdetrening på en alternativ måte. 

Max Avstand

Side fra Maximum 9. Bla i boka her.

– Vi har vektlagt oppgaver som gjør samarbeid og felles refleksjon i klasserommet mulig, sier Maximum-forfatter Grete Tofteberg. – For eksempel i dialogoppgavene får elevene noen påstander de skal ta stilling til, i stedet for å finne svaret selv. På den måten kan de reflektere rundt påstandene, analysere hva som er feil og hvilken misoppfatning som eventuelt kan ligge bak. 

Oppgavene i Maximum legger opp til at elevene skal bruke digitale verktøy som regneark, GeoGebra og programmering der det er naturlig, og på fagets premisser, ifølge forfatterne. De møter derfor dette gjennomgående på alle tre trinn. I Skolestudio er verktøyene Trinket og GeoGebra integrert. 

Max Verktøy

Verktøykassen i Maximum Skolestudio

Maximum i Skolestudio

Alt på ett sted.

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020. Læringsmiljøet har rikt innhold og fleksibel funksjonalitet som sikrer god læring fra første til siste skoleår. Læringsinnholdet i fagrommet til Maximum baserer seg på samme manus som Maximum-bøkenemen er transformert og tilpasset et digitalt format. I tillegg vil du finne ressurser som filmer, GeoGebra, programmering, konkreter og arbeidsflate, lærerveiledning, fasit, prøver, undervisningsopplegg og flere oppgaver.

Prøv Skolestudio

Maximum Ipad (1)

Forfatterne anbefaler også at elevene får bruke konkretiseringsmateriell til utforsking: 

– Bruk av konkreter gir mange elever viktig støtte i utvikling av abstrakt tenking. Konkretisering handler ikke bare om å bruke fysiske konkreter, men også om å sette matematikken inn i en konkret og relevant kontekst. 

I en klasse er det ofte elever på ulike nivåer i matematikk. Derfor legger Maximum til rette for differensierte oppgaver på flere måter. 

– Mange oppgaver er tilstrekkelig åpne eller rike til at de er selvdifferensierende. De har en lav inngangsterskel, men store muligheter til fordypning. I tillegg har en del oppgaver nivådifferensiert markering i form av mer eller mindre fylt punktmerking. Oppgaver med mørkest merking krever ofte et høyere refleksjonsnivå hos elevene. Denne merkingen blir brukt i hele oppgaver, men også enkelte deloppgaver, forklarer Janneke Tangen. Hun jobber som rådgiver for skoleutvikling av realfag i Bergen kommune og er også forfatter av Maximum.

Progresjon og struktur 

Hvert tema i Maximum starter med en utforskende samarbeidsoppgave. Oppgaven er ment som en smakebit på hva temaet inneholder. Det er også en liste med matematikkord. De kan brukes i en matematisk samtale for å bevisstgjøre forkunnskapene til elevene. 

Max Oppslag

Sider fra Maximum 9. Bla i boka her.

Alle deltemaene starter med læringsmål som tar utgangspunkt i kompetansemål og kjerneelementer. Den første oppgaven elevene møter i deltemaet, er alltid en samarbeidsoppgave. Fagtekstene er framhevet og avsluttes alltid med et refleksjonsspørsmål. 

Max Sammenh

Fra Maximum 8 i Skolestudio

Se sammenhenger vil elevene anvende kompetansen sin i nye sammenhenger og oppdage og utforske sammenhenger både i faget og mellom matematikk og andre fag. Oppgaver og oppdrag/utforsk/aktiviteter er blandet og har ingen kronologi i forhold tema. Dette er en samling av oppgaver der man kan plukke oppgaver, og nødvendigvis ikke gjøre alle. 

Maximum Smart Øving

Adaptiv øving i matematikk

Maximum Smart Øving er et digitalt læremiddel i matematikk, som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

Maximum Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Les mer

Prøv Maximum Smart Øving

Maximum Smart Oving

Relaterte artikler

Ny lærerside i Smart Øving

Ny lærerside i Smart Øving

Smart Øving er et produkt som er i stadig utvikling. Nå får du enda bedre oversikt over elevenes arbeid og progresjon.
Utforsk R-tallet

Utforsk R-tallet

I forbindelse med utbrudd av smittsomme sykdommer, snakkes det ofte om R-tallet (reproduksjonstallet). Dette tallet...
Med Maximum mot Fagfornyelsen

Med Maximum mot Fagfornyelsen

Fagfornyelsen nærmer seg og våre forfattere er i full gang med å revidere og klargjøre Maximum for de nye læreplanene.