Dette vet vi om...

Dette vet vi om...skolen

Dette vet vi om ... Skolen er en serie som tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle gode læringsmiljøer for elevene. Bøkene er forskningsbaserte og viser til tiltak som har dokumentert effekt. De skrevet av de fremste skandinaviske forskere innenfor hvert område et viktig verktøy for alle lærere og skoleledere. 

Gyldendal Hauker Barn DSC 9901

Samlepakker i Dette vet vi om...skolen 

Dette vet vi om...barnehagen

Dette er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Seriens redaktører er Thomas Nordahl (Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark) og Ole Hansen (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet).

2016 01 Gyldendal Barnehage DSC 1961 0

Dette vet vi om...barnehagen samlepakker

Bøker i Dette vet vi om...barnehagen