Nettsidene til våre digitale arbeidsbøker er under oppgradering. I mellomtiden kan du finne kontrollspørsmål med fasit, oppsummeringer, pasientcaser, skriveoppgaver og lydfiler her. Flervalgsoppgaver er dessverre ikke tilgjengelig i denne midlertidige løsningen. Vi beklager ulempen, men gleder oss til å kunne tilby nye interaktive arbeidsbøker i løpet av 2021.

Har du spørsmål?
Ta kontakt på support@gyldendal.no


Kroppens funksjon og oppbygning

Boken beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og tegn som tyder på avvik fra det normale. Grunnideen bak boken er at det er lettest å få tak i kunnskapen om hvordan kroppen fungerer, ved å starte med å beskrive hovedfunksjonen til de enkelte organene.

Se innhold fra arbeidsbok her

Kroppensfunksjon

Legemidler og bruken av dem

Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også plantebaserte legemidler. 

Se innhold fra arbeidsbok her

Legemidlerogbrukenavdem

Sykdom og behandling

Sykepleierens grunnleggende kunnskap om sykdom og sykdomsprosesser er sentral i forståelsen av hva som er viktig å observere og vurdere ved pasientens tilstand og for å kunne se sammenhengen mellom symptomene, sykdomsprosessen og behandlingen av sykdommer. Denne boka gir kunnskapsgrunnlaget for å forstå slike problemstillinger.
Sykdomogbehandling

Mikrober, helse og sykdom

Boka er organisert på en måte som gir nærhet til den kliniske hverdagen. Mikrobesystematikken presenteres, men bokas struktur tar utgangspunkt i infeksjoner i de forskjellige organsystemene, slik helsepersonell møter problemene.

Boka er rikt illustrert og formidler fagstoffet på en variert og engasjerende måte, godt tilpasset sykepleierutdanningen. Den er også aktuell for andre helsefaglige utdanninger.

Se innhold fra arbeidsbok her

Mikrober

Undersøkelser ved sykdom

Boka fokuserer på hver enkelt undersøkelse, samtidig som den gir en samlet beskrivelse av hvordan ulike undersøkelser brukes ved utredning av sykdom

Boka er delt i to hoveddeler. Del 1 består av ni kapitler der de ulike analysene og undersøkelsene blir beskrevet. Hvert kapittel tar for seg undersøkelser innen et laboratoriemedisinsk fagområde.

Del 2 omhandler utredning av sykdom i kroppens ulike organsystemer, og belyser undersøkelsene fra en klinisk side. Hvilke undersøkelser fra bokas første del vil en erfaren kliniker bruke for å stille en best mulig og sikker diagnose? 

Se innhold fra arbeidsbok her 

Undersokelservedsykdom

Grunnleggende sykepleie bind 1-3

Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig av hvor utøvelsen finner sted. Fagstoffet bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer.

I de tre bindene presenteres nødvendige basiskunnskaper for å oppnå kompetanse som sykepleier.

Se innhold fra arbeidsbok her

Grunnleggende Sykepleie Pakke 1 3 3. Utg

Klinisk sykepleie bind 1-2

Læreverket Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget for sykepleierens handlingsberedskap og handlingskompetanse.

Se innhold fra arbeidsbok her

9788205483392 300Dpi