Løsningsforslag til Driftsregnskap og budsjettering

Her finner du løsningsforslag:

Kapittel 2  - Løsninger       

Kapittel 3  - Løsninger  

Kapittel 4 - Løsninger  

Kapittel 5 - Løsninger

Kapittel 6  - Løsninger    

Kapittel 7  - Løsninger 

Kapittel 8  - Løsninger    

Kapittel 9  - Løsninger

Rettelser i 2. utgave - 1. opplag 

Driftsregnskap Og Budsjettering