Egenvurdering og aktivitet

Elevene får muligheten til å sette tidligere kunnskap inn i en struktur og bli bevisst hvor de står i møte med nytt lærestoff, før innlæringen starter.

Om oppvekst serien

Oppvekst-serien formidler teori gjennom bruk av mange eksempler og utfordrer elevene på refleksjon. Elevene skal vurdere sin oppnådde kompetanse jevnt gjennom hele oppplæringsløpet. Oppvekst-serien har varierte oppgaver og øvelser og gir mange ideer til bruk i skolehverdagen.

Idéboka - gir et vell av ideer til aktiviteter for barn og unge fra 0-18 år

  • vektlegger grunnleggende ferdigheter
  • levendegjør teoristoffet
  • verktøykasse for elever, lærere, lærlinger og praksiskandidater

Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren - 
gjør lærlinger og praksiskandidater kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene

  • har skjema for logg og planlegging
  • innøver gode arbeidsvaner

Mer om læreverket Oppvekst