Elektronisk arbeidsbok Finansregnskap med analyse

Her finner du oppsett til løsning av oppgavene i læreboka. 

Generelle dokumenter

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

9788205472099 300Dpi