Elektronisk arbeidsbok til Grunnleggende regnskap

Her finner du oppsett til løsning av oppgavene i læreboka. Du kan velge mellom T-konto og fortegnskonto.

Kapittel 2            T-konto      Fortegnskonto

Kapittel 3            T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 4            T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 5            T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 6            T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 7            T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 8            T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 9            T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 10          T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 11          T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 12          T-konto        Fortegnskonto

Kapittel 13          T-konto        Fortegnskonto

9788205473089 300Dpi