Enter i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø.

Enter 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, eller benytte en heldigital løsning.

Enter 8-10 Fagrom tar utgangspunkt i bøkene Enter 8, 9, og 10 og dekker alle kompetansemål i læreplanen i engelsk for ungdomstrinnet. Enter 8-10 Fagrom passer godt sammen med Enter 8-10 Basic Skills, et sted der elevene får ressurser i å trene på sine grunnleggende ferdigheter i engelsk.

Enter Hero

I fagrommet skal elevene oppleve gleden ved å utforske, samarbeide og skape. Du vil derfor finne et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene på ulike måter får arbeide med lesing, skriving og muntlighet i fellesskap med andre og individuelt.

Her er noe av det du vil finne i Enter Fagrom:

  • Relevante og elevnære tekster tilpasset elevenes nivå.
  • Et mangfold av ulike oppgavetyper.
  • Lydstøtte til alle tekster og lytteoppgaver.
  • Utforskende oppgaver som oppfordrer til kreativitet og kritisk tenkning.
  • Filmklipp fra ulike engelskspråklige land.
  • Filmer og annen visualisering av temaer.
  • Lærerveiledning med konkrete undervisningstips.

Introduksjonsfilm om Enter Fagrom i Skolestudio

Prøv skolestudio

Dette er Enter

Kritisk tenkning og en utforskende tilnærming er viktig i Enter, som er bygget på målet om aktive elever i klasserommet. – Læreverket lar elevene oppleve gleden ved å utforske det engelske språket, forteller lærebokforfatteren.

Les mer om Enter

Enter Epost1 Mockup

Relaterte artikler