Enter i Skolestudio

Fra skolestart 2020 vil Enter bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø. 

Hvor digital vil du være?

Du vil dermed enkelt kunne tilpasse Skolestudio slik at det passer perfekt til din plan. På den måten blir det enklere å arbeide tverrfaglig og se sammenhengen mellom fagene, slik fagfornyelsen ønsker at vi skal gjøre. Mulighet for å lage egne tilpasninger gjør også at det er enkelt å tilpasse innholdet til den enkelte elev. Du kan selv velge om du vil supplere boken med gratisressurser hentet fra Skolestudio, eller om du velger å undervise med utgangspunkt i Skolestudio alene. 

I Enter Skolestudio vil du finne:

 • Lydstøtte til alle tekster og lytteoppgaver
 • Filmklipp med bl.a. autentisk tale fra ulike engelskspråklige land
 • Interaktive oppgaver
 • Oppgaver der eleven kan øver på grammatikk og andre språklige emner
 • Filmer og annen visualisering av temaer
 • Utforskende oppgaver som oppfordrer til kreativitet, kritisk tenkning og fordypning
 • Lærerveiledning med praktiske tips til engelskundervisningen og forslag til hvordan du kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Til skolestart 2020 vil alt fagstoffet i Enter 8 være tilgjengelig i Skolestudio, og Enter Basic Skills 8-10, i løpet av skoleåret.  

Fleksibelt og tverrfaglig

Tverrfaglig arbeid står sentralt i fagfornyelsen, også i Skolestudio. Gjennom å sette innhold fra Enter sammen med andre av Gyldendals læremidler, eller med innhold du har laget selv, blir det enklere å arbeide tverrfaglig og, å se sammenhengen mellom fagene.

I Skolestudio vil du få full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Du kan selv redigere og endre læringsmoduler, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan også legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser.

 

 

Ønsker du å teste Skolestudio?

Bli med inn i Skolestudio - og se hvordan vårt nye digitale læringsmiljø tar form.

Fra skolestart kan du:

 • Søke på tvers av fag og trinn
 • Dele læringsmoduler med kollegaer på din skole
 • Endre og gjøre tilpasninger på innholdet
 • Finne eksempler på innhold i alle fag
 • Finne aktuelt og tverrfaglig innhold
 • Differensiere innhold til hver enkelt elev
 • Se hva eleven har gjort i Skolestudio

PRØV SKOLESTUDIO

(PS: Du må logge inn med din Feide-bruker)

Elever Med Ipad UVI Enter2 Mindre

Relaterte artikler