Erfaringer med Kotler og Kellers Markedsføringsledelse

Caseløsning er viktig i forelesningene om markedsføringsledelse, forteller instituttleder Bjørn Ove Grønseth ved USN. De har valgt Kotler og Keller på pensum over flere år, og her forklarer han hvorfor.

Les mer om boken her
Bjørn Ove Grønseth USN
"Kotler og Keller har lenge vært den foretrukne boken i sektoren. Boken inneholder det vi er opptatt av. Den dekker våre læringsmål og er en anerkjent bok blant mange utøvende i feltet, også de som rekrutterer. Derfor har vi valgt å fortsette med denne boken på pensum over flere år."
Bjørn Ove Grønseth, Instituttleder for økonomi, markedsføring og jus på USN

Hvorfor har dere valgt Kotler og Keller på pensum?

Kotler og Keller har lenge vært den foretrukne boken i sektoren. Boken inneholder det vi er opptatt av. Den dekker våre læringsmål, læringsutbytter og er en anerkjent bok blant mange utøvende i feltet, også de som rekrutterer. Vi har også vurdert mange lignende bøker, men de var enten litt for krevende eller i overkant enkle. Derfor har vi valgt å fortsette med denne over flere år, og 1000-1200 studenter ved USN får den på pensum til høsten.

Hvordan har den blitt tatt imot blant studentene?

Studentene synes at det er en litt tykk og omfangsrik bok. De supplerer ofte med lettere oppsummeringsbøker, som kort og godt serien. Kotler og Keller kunne godt vært kortet ned litt, men det er per i dag den beste boken for å forklare teorien og rammeverkene til markedsføringsfaget. Vi som forelesere må derfor jobbe med å aktualisere teorien i undervisningen. Studentene må føle seg engasjert til i å delta i diskusjonen om hvordan man tar i bruk modellene for å løse dagsaktuelle utfordringer. Dette forutsetter at de må ha lest teorien i forkant av undervisningen, som hjelper på lesemotivasjonen.

Hvordan bruker du boken i undervisningen, og har du noen undervisningstips?

Vi bruker modellene i boken som et utgangspunkt til å forklare den grunnleggende teorien og rammeverkene. Jeg liker at jeg får undervisertilgang til de teoretiske modellene som jeg bruker i PowerPoint-slides. Vi bruker den norske utgaven med norske eksempler, og de er greie. I undervisningen velger jeg stort sett egne dagsaktuelle case som jeg trekker inn fra f.eks. Dagens Næringsliv og Aftenposten. Jeg anbefaler å få studentene til å lese i forkant, ta utgangspunkt i modellene (f.eks. SWOT) og deretter diskutere seg frem til en caseløsning på dagens beslutningsproblem.

Tilgang til forelesermateriell

Les mer og bestill gratis vurderingeksemplar

Har du spørsmål, eller ønsker du tilgang til foreleserbibliotek? 

Kristin Alsvik Rieck

Forlagsredaktør
Økonomisk-administrative fag

Knut André Karlstad

Forlagsredaktør
Økonomisk-administrative fag

Relaterte artikler