Erling Steigum om norsk økonomi under pandemien og den etterlengtede boken

Nok en gang har myndighetenes covid-19-retningslinjer ført til at mange bedrifter opplever vanskelige tider, noe som igjen påvirker norsk økonomi negativt. Vi har tatt en prat med Steigum om makroøkonomi, hans nye bok og Covid-19.

Les mer om boken

– Permitteringer fører til lavere produksjon og etter hvert økt arbeidsledighet i flere bransjer. Som en følge av dette vil nasjonalproduktet gå ned, forklarer Erling Steigum. Han er siviløkonom, og professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI med makroøkonomi som fagområde.

– Det som er så spennende med makroøkonomi er at faget bygger på en vitenskap om hvordan politikk virker på hele økonomien, forklarer han.

Kortfattet og etterspurt innføringsbok i makroøkonomi 

Steigum er aktuell med fagboken Innføring i moderne makroøkonomi som kommer i januar 2022. Boken er etterlengtet av studenter.

– Jeg har fått flere henvendelser fra studenter som ønsker kortfattede oversikter når de skal repetere før eksamen. Sammen med Hans-Martin Straume har jeg derfor skrevet en kort og konsis innføringsbok i makroøkonomi. En slik bok fantes ikke fra før, sier Steigum.

Innføringsboken er primært skrevet for å gi studenter ved universiteter og høyskoler en bedre oversikt over fagfeltet, men kan også være nyttig for økonomer som ønsker en oversikt over nye, sentrale temaer i fagfeltet makroøkonomi. Boken følger samme struktur som læreboken Moderne makroøkonomi (2018) og kan brukes som repetisjonsbok for lesere av denne. Steigum forteller at innføringsboken går mer inn på modellanalyser, samt grafiske og matematiske framstillinger av mekanismer når det gjelder for eksempel konjekturer og inflasjon.

Hvordan påvirkes norsk økonomi av Covid-19?

I tidligere runder med nedstengninger skjøt permitteringer og arbeidsledigheten i været, noe mange frykter også denne gangen. Dette vil påvirke norsk økonomi negativt.

– Det økonomiske resultatet av en nedstengning kan se ut som en økonomisk krise, men det er en naturlig følge av regjeringens reguleringer som ikke tillater produksjon av en del tjenester. Det er all grunn til å forvente at nasjonalproduktet vil gå opp og arbeidsledigheten ned igjen, når reguleringene oppheves.

I forkant av de nye Covid-19-retnigslinjene så Steigum lyst på den norske økonomien, som var nesten tilbake til normalen.

– Arbeidsplassene er der, og arbeidsledigheten er lavere enn i våre naboland. Norge har veldig gode muligheter for unge mennesker som skal ut på arbeidsmarkedet, og vi har høy sysselsetting. Dette er positivt for gjennomsnittlig levestandard i landet, sa Steigum tidligere i høst.

Høyere olje- og gasspriser spilte også positivt inn på norsk økonomi etter forrige nedstengning.

– Hvis pandemien blir slått ned, kan vi reversere tiltakene som har gått ut over økonomien. Det er jo ikke uten grunn at slike reguleringer blir innført, de skal bremse nettopp pandemien. Det har vi lykkes bra med her i landet tidligere, og jeg tror vi kommer til å lykkes igjen. Da vil vi kunne nyte fordelene: Nasjonalproduktet vil øke og det vil igjen bli lavere arbeidsledighet. Og så får vi en bonus med at oljeprisen er høy, sier Steigum optimistisk.

Denne snuoperasjonen etter nedstengningen blir selvfølgelig ikke like enkel for alle bedrifter og bransjer, påpeker Steigum. Han er opptatt av at vi nå skal ta lærdom av pandemiens mange faser.

– Med mer data, mer forskning og flere analyser av de forskjellige tiltakene vil vi stå bedre rustet neste gang vi opplever en pandemi, avslutter Steigum.

Tekst av: Turbo kommunikasjon
Bannerfoto: Ben Esteves/Unsplash

Om forfatteren

Erling Steigum

Erling Steigum

Erling Steigum er professor emeritus ved Handelshøyskolen BI og er forfatter av læreboken Moderne makroøkonomi

Les mer om boken her

Relaterte artikler