Matematikk 8–10

Få besøk av Maximum på din skole

Bruker dere matematikkverket Maximum på din skole? Da har dere mulighet til å få besøk fra Gyldendal til en samling som gjør matematikklærerne godt rustet til å undervise etter ny læreplan og med nye læremidler.

En samling kan for eksempel inneholde dette:

  • Et blikk på de viktigste endringene i den nye læreplanen, med vekt på dybdelæring, utforsking og problemløsing, kommunikasjon og samarbeid.
  • En gjennomgang av struktur og oppgavetyper i 2. utgave av Maximum
  • Opplæring i de digitale læremidlene Maximum Fagrom og Maximum Smart Øving.

Alle deltakere får ett eksemplar av Maximum Grunnbok på sitt trinn, samt noe materiell til bruk i undervisningen.

De som kommer på besøk vil være Maximum-forfattere og/eller digitalpedagoger fra Gyldendal.

Praktisk informasjon:

  • Samlingen er gratis
  • Vi anbefaler at dere setter av 2–3 timer
  • Skolen må sørge for et egnet lokale
  • Minimum antall deltakere per samling er ca 30. Lag gjerne en fellessamling med lærere fra flere skoler.
  • Vi tar forbehold om tilgjengelighet

---

Ønsker du at vi kommer til din skole? Meld din interesse her eller ta kontakt med Gyldendals kundesenter på support@gyldendal.no / 22 03 41 00

---

Gyldendal Kurs 11 W

Maximum

Matematikk 8–10

Les mer

En God Skolestart Med Maximum