Matematikk 1–7

Få et skreddersydd matematikk-kurs med Multi

Skal skolen din kjøpe inn nye læremidler i matematikk for neste skoleår? Eller bruker dere matematikkverket Multi på din skole? Da har dere mulighet til å få besøk fra Gyldendal, og få et Multi-kurs som gjør matematikklærerne godt rustet til å undervise etter ny læreplan og med nye læremidler.

Et kurs kan for eksempel inneholde dette:

 • Et blikk på de viktigste endringene i den nye læreplanen, med vekt på dybdelæring, utforsking og problemløsing, kommunikasjon og samarbeid.
 • En gjennomgang av struktur og oppgavetyper i 3. utgave av Multi. Vi ser på aktiviteter og oppgaver som egner seg til utforsking, og på hvordan elevene får tilstrekkelig øving. Du får også konkrete tips til hvordan kommunikasjon og samarbeid kan prege undervisningen.
 • Forslag til organisering og gjennomføring av utforskende aktiviteter for å engasjere hele bredden av elevgruppen.
 • Opplæring i de digitale læremidlene Multi Fagrom, Multi Smart Øving og Multi Smart Vurdering.

Kursholdere vil være Multi-forfattere og digitalpedagoger fra Gyldendal.

Praktisk informasjon:

 • Kurset er gratis
 • Vi kan skreddersy innholdet for 1.–4. eller 5.–7. trinn
 • Vi anbefaler at dere setter av 2–3 timer til kurset
 • Skolen må sørge for et egnet lokale
 • Kurset gjennomføres mellom uke 15 til og med uke 18
 • Minimum antall deltakere per kurs er ca 30. Samle gjerne lærere fra flere skoler til et felles kurs.
 • Vi tar forbehold om tilgjengelighet

Ønsker du at vi kommer til din skole eller kommune?

Meld din interesse her

 

Gyldendal Kurs 11 W

Multi

Matematikk 1–7

Les mer

En God Skolestart Med Multi

Relaterte artikler

Oppgavetyper i nye Multi

Oppgavetyper i nye Multi

Den nye utgaven av Multi inneholder mange åpne, sammensatte og varierte oppgaver hvor elevene stimuleres til...
Multi Smart Øving blir ny

Multi Smart Øving blir ny

Til skolestart 2020 kommer Multi Smart Øving i ny versjon, med nytt design, ny og forbedret funksjonalitet og med...
Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...