Fagfornyelsen for HO

Fagfornyelsen skal fornye fagene i skolen. Det gjelder både overordnet del, læreplanverket og vurderingsordningene. På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir det nye læreplaner i programfagene, og disse vil bli innført i skolen fra 2020–2022. 

Vg1-læreplanen kommer til høring 1.7.–1.11.19. 

Vg2- og Vg3-planene kommer til innspill 20.6.–1.9.19 (til høring i desember 2019).

Her er en oversikt vår publiseringsplan:

I 2020 kommer =HO-serien i ny utgave etter Fagfornyelsen.

I 2021 revideres God helse-serien og Oppvekst-serien.

Er du nysgjerrig på bakgrunnen for Fagfornyelsen? Dette skriver udir.no:

1.   Det elevene og lærlingene lærer, skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

2.   Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

3.   Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Relaterte artikler

Jeg vet!

Jeg vet!

Salaby samarbeider med Bufdir om nettressursen Jegvet.no som skal gi barn og unge mer kunnskap om vold, mobbing og...