5 grunner til å velge Idrett og samfunn

Skal skolen din velge nye læremidler for Idrett og samfunn på videregående? Lurer du på hva du skal velge? Denne våren kommer det en revidert utgave av Gyldendals Idrett og samfunn, tilpasset ny læreplan. Her får du fem grunner til hvorfor du bør velge nye Idrett og samfunn!

Vi håper denne listen kan gi deg mange gode grunner til at du og din skole bør velge Idrett og samfunn til deres idrettsfagelever.

Faget Idrett og samfunn handler om å forstå hvordan idretten er en viktig del av samfunnet. Boka er fortsatt like faglig solid, men det er lagt mer vekt på å gi elevene verktøyene til å anvende fagstoffet, tenke kritisk, se sammenhenger og kunne være en aktiv deltaker i idrettssamfunnet.

1. Aktuell 

Boka har oppdatert fagstoff aktualisert med problemstillinger i dagens idrett og samfunn.  

2. Faglig solid 

Temaene dekker hele læreplanen og er godt forankret i et sterkt fagmiljø innen idrett.

3. Aktive elever 

I den reviderte utgaven finner du og elevene dine flere og mer varierte oppgaver som legger til rette for samarbeid, utforskning og diskusjon.

4. Kritisk tenkning 

Fagteksten modellerer kritisk tekning og oppgavene utfordrer elevene til å analysere og vurdere informasjon.

5. Refleksjon 

«Tenk!»-spørsmål knytter fagteksten til elevenes egne meninger og erfaringer, og gir rom for å vurdere egen deltakelse i idrettssamfunnet.

----

Ønsker du et vurderingseksemplar av nye Idrett og samfunn? 

Her kan du forhåndsbestille et vurderingseksemplar, som blir utsendt når boka er på lager.

----

Idrett og samfunn

Idrettsfag

Den reviderte utgaven av Idrett og samfunn er fortsatt like faglig solid, men det er lagt mer vekt på å gi elevene verktøyene til å anvende fagstoffet, tenke kritisk, se sammenhenger og kunne være en aktiv deltaker i idrettssamfunnet.

 

Les mer

Omslag Kvadratisk Idrettogsamfunn