5 grunner til å velge Aqua

Skal skolen din velge nye læremidler for kjemi på videregående? Lurer du på hva du skal velge? Aqua kommer i ny utgave og denne gangen har vi lagt økt vekt på utforsking, dybdelæring og på det å se sammenhenger i faget. Her får du fem grunner til hvorfor du bør velge Aqua!

1. Faglig solid

Læreverket består av grunnbøker, studiebøker og tilhørende nettsted både for elever og lærer. Grunnboka er faglig solid, med grundig gjennomgang av alle emner fra læreplanen.

Teksten er lettlest, samtidig som det også er lagt vekt på å gå i dybden. Den inneholder litt «ekstra» kjemi for å bygge den gode forståelsen, i form av både teorigjennomgang og gode eksempler. 

Shutterstock 714705172 Preview

Aqua

Kjemi Vg2/Vg3 SF

Aqua er et læreverk utviklet for programfaget kjemi i videregående skole, tilpasset ny læreplan. Aqua 1 Grunnbok og Aqua 1 Studiebok kommer i 2021.

 

Les mer

Mockup Bok+Ipad 2021 Kvadrat Aqua

2. De tre viktige lovene

Lærere som har brukt Aqua tidligere, vil kjenne igjen mye. Den grundige gjennomgangen av emnene er den samme som før, og vi bruker de tre viktige lovene «Coulombs lov», «oktettregelen» og «Le Chateliers prinsipp» som de store byggesteinene i forklaringene.

Shutterstock 143622532 Preview

3. Skaper forståelse, viser sammenhenger og gir oversikt

I teksten finner du de faglige forklaringene på en enkel og mest mulig direkte måte. Temasidene hjelper elevene å se sammenhenger fra flere områder innenfor kjemifaget. 

Side 40 41 Fra Aqua GB Prøvesider (1)

Utforskende oppgaver og refleksjonsspørsmål i hvert delkapittel skaper både undring og forståelse. 

Side 26 27 Fra Aqua GB Prøvesider (1)

4. Varierte og differensierte oppgaver

Det er en viktig del av kjemien å kunne gjøre kjemiske beregninger og å lære seg grunnleggende begreper i faget. Oppgavene er varierte både i vanskegrad og form. Noen krever litt ekstra, og de er markert med et eget symbol. 

Side 2 3 Aqua SB Prøvesider (1)

5. Forsøk og aktiviteter gir samarbeid og diskusjon

Varierte aktiviteter med utforskende arbeidsmåter skaper motivasjon og fagforståelse. Forslagene til samarbeids- og diskusjonsoppgaver gir lærelyst og engasjement. Lese- og skriveoppgaver hjelper elevene til å tolke og forstå naturvitenskapelige tekster. 

Side 5 Fra Aqua SB Prøvesider (1)

Studieboka har stor variasjon i elevforsøkene. De kan være korte og lange, enkle og mer krevende, styrte og åpne. Mange av dem kan gjennomføres med enkelt labutstyr. På noen av forsøkene kan elevene bruke koding i praksis, med microbit som verktøy for datainnsamling. 

Side 9 Fra Aqua SB Prøvesider (1)