5 grunner til å velge Edge

Skal skolen din velge nye læremidler for Engelsk 1 på videregående? Lurer du på hva du skal velge? Edge er et nytt læreverk til fagfornyelsen for programfaget Engelsk 1. I læreverket blir du presentert for både engasjerende tekster og nødvendig ferdighetstrening. Her får du fem grunner til å velge Edge!

Å vite hva som skiller de ulike læreverkene fra hverandre, kan være en utfordring når man skal velge nye læremidler. Vi håper denne listen kan gjøre deg nysgjerrig på vårt læreverk for Engelsk 1, Edge, og gi deg noen gode grunner til hvorfor du bør velge nettopp dette engelskverket for deg og dine elever.

----

Ønsker du et vurderingseksemplar av nye Edge? Her kan du forhåndsbestille et vurderingseksemplar, som blir utsendt når boka er på lager.

----

1. Tematiske introduksjonsartikler 

Hvert tema, eller kapittel, i Edge åpner med en introduksjonsartikkel, illustrert av Morten Mørland. Artiklene er skrevet av en norsk spesialist som henvender seg direkte til norske elever og viser relevansen av kompetansemålets tema for deres liv. Her presenteres tema i bred forstand, med nyttige begreper, definisjoner og kilder. Artikkelen fungerer dessuten som en modelltekst for elevens egen skriving og for korrekt kildebruk.

Mockup Oppslag Bok Vgs Edge

Edge

Engelsk 1 Vg2/Vg3

Med et bredt utvalg autentiske tekster fra hele den engelskspråklige verden analyseres kilder og relevante samfunnsdebatter og elevene trenes i kritisk tenkning og egen produksjon. Kompetansemålene presenteres systematisk og hensikten med lesingen og oppgavene er hele veien tydelig.

 

BLA I BOKA HER!

Mockup Bok+Ipad 2021 Kvadrat Edge

2. Engasjerende tekster! 

Edge inneholder et bredt utvalg autentiske tekster fra hele den engelskspråklige verden. Disse følger naturlig etter introduksjonsartikkelen og lar elevene utforske kapitlets tema fra flere ulike vinkler. Med utgangspunkt i interesse og nivå vil elevene, gjennom arbeid med et utvalg av disse tekstene, oppdage likheter og sammenhenger og forhåpentligvis bygge varig kunnskap og dypere forståelse for temaet. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Edge2

3. Trening i kritisk tenkning og analyse av kilder og samfunnsdebatter 

Alle tekster i Edge presenteres med kontekst, sjanger, forfatter og publikasjon. Denne informasjonen om kilden gjør det mulig for eleven å kritisk reflektere over troverdighet, publikum og hensikt. I tillegg øves eleven i å stille spørsmål til teksten gjennom systematisk analyse av innhold, struktur og språk. Hva er budskapet? Støttes argumentene av fakta? Skilles det mellom fakta og meninger? Er fremstillingen balansert og tydelig? Er språket nøytralt, eller er det emosjonelt og dramatisk?  

Mockup Oppslag Bok Vgs Edge3

4. Forberedelse til studier ved bruk av fagspesifikke tekster 

Edge tilbyr generelt tekster fra ulike sjangre og fagområder, men har i kapittel 4 et spesielt fokus på å trene eleven til møtet med engelsk pensumlitteratur på universitet og høyskole. Med smakebiter fra tekster fra andre programfag, som fysikk, kjemi, økonomi, rettslære, markedsføring, sosiologi og psykologi, øves lesestrategier og refleksjon over egen læring. Målet er å lykkes i å lære fra engelske kilder, eller, rett og slett, å bli studieforberedt. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Edge4

5. Steg-for-steg kurs med modelltekster 

Det siste kapitlet i Edge inneholder en samling kurs med fokus på trening av det vi mener er de mest essensielle engelskspråklige ferdighetene. Målet med kursene er at elevene skal lykkes med å kommunisere godt på eksamen, i videre studier og senere i arbeidslivet. Hvert enkelt kurs består av konkrete steg-for-steg instruksjoner, modelltekster og tilhørende oppgaver. Eleven kan bruke kursene som deltrening eller som referanse når de jobber med praktiske oppgaver, skal skrive artikler eller ha en muntlig presentasjon. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Edge5
Mockup Oppslag Bok Vgs Edge6