Fem grunner til å velge Edge

Bestill vurderingseksemplar

Edge er et nytt læreverk for Engelsk 1 på videregående, skrevet og utviklet til LK20. I læreverket blir du presentert for både engasjerende tekster og nødvendig ferdighetstrening. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg. 

Fem grunner til å velge Edge:

  1. Tematiske introduksjonsartikler
  2. Engasjerende tekster
  3. Trening i kritisk tenkning og analyse av kilder og samfunnsdebatter
  4. Forberedelse til studier ved bruk av fagspesifikke tekster
  5. Steg-for-steg med modelltekster

---

På utkikk etter nytt læreverk for Engelsk 2? Prøv heldigitale Edge 2 Fagrom gratis ut skoleåret 2023/2024!

---

Tematiske introduksjonsartikler 

Hvert tema, eller kapittel, i Edge åpner med en introduksjonsartikkel, illustrert av Morten Mørland. Artiklene er skrevet av en norsk spesialist som henvender seg direkte til norske elever og viser relevansen av kompetansemålets tema for deres liv. Her presenteres tema i bred forstand, med nyttige begreper, definisjoner og kilder. Artikkelen fungerer dessuten som en modelltekst for elevens egen skriving og for korrekt kildebruk.

Engasjerende tekster! 

Edge inneholder et bredt utvalg autentiske tekster fra hele den engelskspråklige verden. Disse følger naturlig etter introduksjonsartikkelen og lar elevene utforske kapitlets tema fra flere ulike vinkler. Med utgangspunkt i interesse og nivå vil elevene, gjennom arbeid med et utvalg av disse tekstene, oppdage likheter og sammenhenger og forhåpentligvis bygge varig kunnskap og dypere forståelse for temaet. 

Trening i kritisk tenkning og analyse av kilder og samfunnsdebatter 

Alle tekster i Edge presenteres med kontekst, sjanger, forfatter og publikasjon. Denne informasjonen om kilden gjør det mulig for eleven å kritisk reflektere over troverdighet, publikum og hensikt. I tillegg øves eleven i å stille spørsmål til teksten gjennom systematisk analyse av innhold, struktur og språk. Hva er budskapet? Støttes argumentene av fakta? Skilles det mellom fakta og meninger? Er fremstillingen balansert og tydelig? Er språket nøytralt, eller er det emosjonelt og dramatisk?  

Forberedelse til studier ved bruk av fagspesifikke tekster 

Edge tilbyr generelt tekster fra ulike sjangre og fagområder, men har i kapittel 4 et spesielt fokus på å trene eleven til møtet med engelsk pensumlitteratur på universitet og høyskole. Med smakebiter fra tekster fra andre programfag, som fysikk, kjemi, økonomi, rettslære, markedsføring, sosiologi og psykologi, øves lesestrategier og refleksjon over egen læring. Målet er å lykkes i å lære fra engelske kilder, eller, rett og slett, å bli studieforberedt. 

Steg-for-steg kurs med modelltekster 

Det siste kapitlet i Edge inneholder en samling kurs med fokus på trening av det vi mener er de mest essensielle engelskspråklige ferdighetene. Målet med kursene er at elevene skal lykkes med å kommunisere godt på eksamen, i videre studier og senere i arbeidslivet. Hvert enkelt kurs består av konkrete steg-for-steg instruksjoner, modelltekster og tilhørende oppgaver. Eleven kan bruke kursene som deltrening eller som referanse når de jobber med praktiske oppgaver, skal skrive artikler eller ha en muntlig presentasjon. 

 

Dette er Edge

Engelsk 1 Vg2/Vg3

EDGE Med et bredt utvalg autentiske tekster fra hele den engelskspråklige verden analyseres kilder og relevante samfunnsdebatter, og elevene trenes i kritisk tenkning og egen produksjon. Kompetansemålene presenteres systematisk og hensikten med lesingen og oppgavene er hele veien tydelig.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

 

EDGE BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, arbeidsark, undervisningsfilmer og undervisningsopplegg. Du finner Edge Bokstøtte i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Aktiver gratis tilgang