5 grunner til å velge Mønster

Skal skolen din velge nye læremidler for matematikk på videregående? Lurer du på hva du skal velge? Mønster er et helt nytt matematikkverk, som skaper matematikkforståelse og hjelper elevene å se sammenhenger i faget. Her får du fem grunner til hvorfor du bør velge nye Mønster!

Å vite hva som skiller de ulike læreverkene fra hverandre, kan være en utfordring når man skal velge nye læremidler. Vi håper denne listen kan gjøre deg nysgjerrig på vårt læreverk for matematikk, Mønster, og gi deg noen gode grunner til hvorfor du bør velge nettopp dette matematikkverket for deg og dine elever.

----

Ønsker du et vurderingseksemplar av nye Mønster? Her kan du bestille vurderingseksemplarer.

----

1. Utforskende matematikk 

Mønster legger til rette for å jobbe utforskende. Elevene blir presentert for problemløsningsstrategier som de øver på gjennom eksempler og oppgaver. Verket har også utforskende oppgaver tilpasset de ulike temaene. Elevene kan gå i dybden på matematiske og praktiske problemstillinger, og de ser mønstre og de større linjene i matematikkfaget. Dette bidrar til bedre forståelse og aha-opplevelser i klasserommet. 

Mønster inneholder også et rikt utvalg eksempler. Eksemplene presenterer ofte flere løsningsstrategier, og på den måten kan elevene oppdage sammenhenger og lære å bruke ulike representasjoner.   

Oppslag Kvadratisk Vgs Mønster Utforskende

Mønster

Matematikk Vg1/Vg2/Vg3 SF/YF

Mønster er et helt nytt matematikkverk for VGS, tilpasset Fagfornyelsen og med egne bøker til alle yrkesfagene. I tillegg til lærebøkene består Mønster av Mønster ressursbank i Skolestudio og Mønster Smart Øving. 

 

Les mer

Mockup Bok+Ipad 2021 Kvadrat Mønster

2. Refleksjonsoppgaver og rike oppgaver som fremmer dybdelæring

Mønster inneholder refleksjonsoppgaver som fremmer dybdelæring, blant annet gjennom dialog i klasserommet. Dette bidrar til økt motivasjon og mestring.  

Videre inneholder Mønster et stort utvalg oppgaver, både rike oppgaver, innlæringsoppgaver og oppgaver der elevene øver til eksamen. Oppgavene er merket etter nivå slik at det skal være lett å legge til rette for differensiering i undervisningen. 

3. Digitale verktøy og programmering

Mønster viser hvordan du kan bruke programmering i matematikk gjennom aktuelle eksempler. I opplæringskurset i programmering bruker elevene programmeringsspråket Python. Kurset inneholder fagrelevante eksempler og oppgaver. Verket gir også god støtte i arbeidet med GeoGebra.  

Oppslag Kvadratisk Vgs Mønster Verktøy (2)

4. Tar yrkesfageleven på alvor

Mønster har en bok tilpasset hvert enkelt programområde på yrkesfaglig studieretning. Elevene lærer matematikk som de kan ha nytte av både i dagliglivet og i sitt fremtidige yrke. Bøkene gir eleven god anledning til å undersøke og forske på matematiske og praktiske problemstillinger som er relevant for dem. Det er viktig å diskutere, forklare og samarbeide, og elevene må bruke kreativitet og tidligere erfaringer.

2018 PAS Gyldendal VGS Kuben TIP DSC 4893

5. Digitale øvingsoppgaver tilpasset elevenes individuelle nivå og behov

Til læreverket hører også Mønster Smart Øving, et eget digitalt verktøy som gir elevene øvingsoppgaver tilpasset sitt nivå og sine behov. Lærerne får god oversikt over arbeidet til elevene, slik at de på best mulig måte kan gi elevene den oppfølgingen de trenger. 

Ipad Med Bakgrunn Mønster SØ