5 grunner til å velge Pilot

Skal skolen din velge nye læremidler for samfunnskunnskap på videregående? Lurer du på hva du skal velge? Pilot er et helt nytt læreverk for samfunnskunnskap, både for yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram. Her får du fem grunner til hvorfor du bør velge nye Pilot!

Å vite hva som skiller de ulike læreverkene fra hverandre, kan være en utfordring når man skal velge nye læremidler. Vi håper denne listen kan gi deg mange gode grunner til at du og din skole bør velge Pilot til deres elever.

----

Ønsker du å bestille et vurderingseksemplar av Pilot? Det kan du gjøre her.

----

1. Både og! 

Pilot gir både støtte i å trene analytiske ferdigheter i faget og engasjerer og bevisstgjør elevene i arbeidet med dagsaktuelle tekster. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Pilot 5

Pilot

Samfunnskunnskap YF/SF

Pilot er et nytt læremiddel som både gir støtte i å trene analytiske ferdigheter i faget og engasjerer og bevisstgjør elevene i arbeidet med dagsaktuelle tekster.

 

Les mer

Mockup Bok+Ipad 2021 Kvadrat Pilot

2. Faktakunnskap elevene trenger 

Pilot er bygd opp med korte og oppklarende tekster om faktakunnskapen elevene trenger, samt en rekke kurs og eksempler for hvordan de kan tilegne seg ferdighetene faget krever. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Pilot 4

3. Aktuelle eksempeltekster 

Gjennomgående har Pilot en rekke aktuelle eksempeltekster hentet fra ulike kilder, tekster elevene kan arbeide med for å forstå samfunnsfagets rolle og viktighet i den dagsaktuelle debatten. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Pilot 6

4. Tett oppfølging 

Med Pilot ønsker vi å bidra til at elevene kan få tett oppfølging i arbeidet med faget. I boka har vi egne kurs der elevene får trene på ferdighetene læreplanen krever. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Pilot 7

5. Digitale muligheter 

For Pilot har vi utviklet flere ulike digitale produkter og samlet alt på ett sted. I Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø, finner du og elevene dine både gratis Bokstøtte med en rekke tilleggsressurser som støtter boka, en heldigital utgave av Pilot med muligheter for å tilpasse og endre fagstoffet, og Smart Bok, den digitale utgaven av papirboka.  

---

Nysgjerrig på hva du finner i Skolestudio? Logg deg inn her.

---

Pilot Skolestudio Webinar