Matematikk SF/YF Vg1/Vg2/Vg3

5 grunner til å velge Mønster

Bestill vurderingseksemplar

Mønster er et nytt læreverk for matematikk på videregående, med egne titler tilpasset alle yrkesfagene, skrevet og utviklet til LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg. 

Fem grunner til å velge Mønster:

  1. Uforskende matematikk
  2. Refleksjonsoppgaver og rike oppgaver som fremmer dybdelæring
  3. Digitake verktøy og programmering
  4. Tar yrkesfageleven på alvor
  5. Digitale øvingsoppgaver tilpasset elevenes individuelle nivå og behov

Utforskende matematikk 

Mønster legger til rette for å jobbe utforskende. Elevene blir presentert for problemløsningsstrategier som de øver på gjennom eksempler og oppgaver. Verket har også utforskende oppgaver tilpasset de ulike temaene. Elevene kan gå i dybden på matematiske og praktiske problemstillinger, og de ser mønstre og de større linjene i matematikkfaget. Dette bidrar til bedre forståelse og aha-opplevelser i klasserommet. 

Mønster inneholder også et rikt utvalg eksempler. Eksemplene presenterer ofte flere løsningsstrategier, og på den måten kan elevene oppdage sammenhenger og lære å bruke ulike representasjoner. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Mønster 1 (1)

Refleksjonsoppgaver og rike oppgaver som fremmer dybdelæring

Mønster inneholder refleksjonsoppgaver som fremmer dybdelæring, blant annet gjennom dialog i klasserommet. Dette bidrar til økt motivasjon og mestring.  

Videre inneholder Mønster et stort utvalg oppgaver, både rike oppgaver, innlæringsoppgaver og oppgaver der elevene øver til eksamen. Oppgavene er merket etter nivå slik at det skal være lett å legge til rette for differensiering i undervisningen. 

Digitale verktøy og programmering

Mønster viser hvordan du kan bruke programmering i matematikk gjennom aktuelle eksempler. I opplæringskurset i programmering bruker elevene programmeringsspråket Python. Kurset inneholder fagrelevante eksempler og oppgaver. Verket gir også god støtte i arbeidet med GeoGebra.  

Mockup Oppslag Bok Vgs Mønster 3

Tar yrkesfageleven på alvor

Mønster har en bok tilpasset hvert enkelt programområde på yrkesfaglig studieretning. Elevene lærer matematikk som de kan ha nytte av både i dagliglivet og i sitt fremtidige yrke. Bøkene gir eleven god anledning til å undersøke og forske på matematiske og praktiske problemstillinger som er relevant for dem. Det er viktig å diskutere, forklare og samarbeide, og elevene må bruke kreativitet og tidligere erfaringer.

Digitale øvingsoppgaver tilpasset elevenes individuelle nivå og behov

Til læreverket hører også Mønster Smart Øving, et eget digitalt verktøy som gir elevene øvingsoppgaver tilpasset sitt nivå og sine behov. Lærerne får god oversikt over arbeidet til elevene, slik at de på best mulig måte kan gi elevene den oppfølgingen de trenger. 

 

Digitalt Mã¸Nster

Mønster

Matematikk SF/YF Vg1/Vg2/Vg3

MØNSTER SF er delt i to. Først presenteres fire emner fra læreplanens innholds-mål. Deretter følger kurs i de mest grunnleggende ferdighetene. Kursdelen anvendes kontinuerlig i oppgavestoffet til de fire emnene.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

 

MØNSTER YF er delt i to. Først presenteres fire emner fra læreplanens innholds-mål. Deretter følger kurs i de mest grunnleggende ferdighetene. Kursdelen anvendes kontinuerlig i oppgavestoffet til de fire emnene.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

 

MØNSTER BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, arbeidsark, undervisningsfilmer og undervisningsopplegg. Du finner Mønster Bokstøtte i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Aktiver gratis tilgang

 

MØNSTER FAGROM er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Du finner Mønster Fagrom i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Gratis prøvetilgang i 30 dager

 

MØNSTER SMART ØVING er et adaptivt øvingsverktøy som gir hver elev et personlig læringsforløp og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevens mestring. Med Mønster Smart Øving plasseres eleven i sentrum, og undervisningen bygges opp rundt behovene og forutsetningene til hver enkelt elev. Du finner Mønster Smart Øving i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Gratis prøvetilgang i 30 dager