5 grunner til å velge nye Perspektiver

Bestill vurderingseksemplar

Perspektiver er et komplett læreverk i historie på videregående, revidert i tråd med LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg.

Fem grunner til å velge Perspektiver:

  1. Visuell
  2. Elevnær
  3. Didaktisk
  4. Oppgaver i mange kategorier
  5. Bedre integrert med det digitale

Visuell og elevnær

Fotografier, kunstreproduksjoner, kart og tabeller gjør verket visuelt og mangfoldig. Samtidig som kurs og oppgaver hjelper elevene steg for steg gjennom arbeidet med ferdighetene i faget. 

Nye innfallsvinkler 

I den reviderte utgaven finner du en rekke nye, didaktiske innfallsvinkler du som lærer kan benytte deg av i undervisningen. 

Oppgaver i mange kategorier 

For å ytterligere tilpasse verket til ny læreplan, har vi nyskrevet alle oppgavene og også laget flere oppgavekategorier mer i tråd med de nye kjerneelementene i faget. 

Vi vet at digitale tilleggsressurser i historiefaget er viktig og i løpet av året vil vi samle alle elev- og lærerressursene til Perspektiver i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Perspektiver

Historie SF Vg2/Vg3

Sider Fra 9788205523333 Materie Perspektiverbm2utg 2Oppl LR

PERSPEKTIVER kombinerer god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring. Læreverket skal stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget slik at de naturlig kan bruke de ferdigheten læreplanen krever på den historiefaglige kunnskapen i faget. Perspektiver skal hjelpe elevene til å drøfte, vurdere og forstå.  

Bestill digitalt vurderingseksemplar

 

Sider Fra 9788205561649 Materie Perspektiverpåbyggbm LR

PERSPEKTIVER PÅBYGGING er bygd over samme lesten som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging. Og på samme måten som i Vg2/Vg3-boka, har også Perspektiver Påbygging et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter. 

Bestill digitalt vurderingseksemplar

 

PERSPEKTIVER BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, arbeidsark, undervisningsfilmer og undervisningsopplegg. Du finner Perspektiver Bokstøtte i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Aktiver gratis tilgang

 

PERSPEKTIVER FAGROM er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Du finner Perspektiver Fagrom i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Gratis prøvelisens i 30 dager