Samfunnskunnskap YF/SF Vg1/Vg2

5 grunner til å velge Pilot

Bestill vurderingseksemplar

Pilot er et nytt læreverk for samfunnskunnskap YF og SF på videregående, skrevet og utviklet til LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg. 

Fem grunner til å velge Pilot:

 1. Trener analytiske ferdigheter, og engasjerer og bevisstgjør
 2. Korte og oppklarende tekster om faktakunnskap elevene trenger
 3. Aktuelle eksempeltekster hentet fra ulike kilder
 4. Gir eleven tett oppfølging i arbeidet med faget

Pilot gir både støtte i å trene analytiske ferdigheter i faget, og engasjerer og bevisstgjør elevene i arbeidet med dagsaktuelle tekster. Læreverket er bygd opp med korte og oppklarende tekster om faktakunnskapen elevene trenger, samt en rekke kurs og eksempler for hvordan de kan tilegne seg ferdighetene faget krever.

Gjennomgående har Pilot en rekke aktuelle eksempeltekster hentet fra ulike kilder, tekster elevene kan arbeide med for å forstå samfunnsfagets rolle og viktighet i den dagsaktuelle debatten. Med Pilot ønsker vi å bidra til at elevene kan få tett oppfølging i arbeidet med faget. I boka har vi egne kurs der elevene får trene på ferdighetene læreplanen krever.  

Pilot er delt i fire deler: 

 1. Å lykkes med samfunnskunnskap
 2. Undring og utforskning
 3. Kurs
 4. Klar for eksamen?

Del 1: Å lykkes med samfunnskunskap

"Alt du lærte på ungdomsskolen, er feil!". Slik starter del 1 av Pilot, og målet med denne delen er at du skal få et innblikk i hva samfunnskunnskap er, og hva du kan gjøre for å lykkes med faget. Helt til slutt i delen finner du også tips til ulike måter å arbeide med faget på.

Del 2: Undring og utforskning

Dette er hoveddelen i boka, og her finner du i alt åtte kapitler som tar for seg alle mnene fra læreplanen. Kapitlene er satt sammen slik at du først får den informasjonen du trenger, deretter finner du eksempler på hvordan du møter det samme i samfunnet rundt deg, og så avsluttes kapitlet med en omfattende oppgavedel. 

Essay

Kapitlene i del 2 innledes med en tekst skrevet av kjente norske skribenter. De har selv valgt et emne innenfor kapitlet som de synes er ekstra spennende.

Oversikt

Til hvert emne finner du oppslag der vi har samlet det viktigste elevene trenger å vite.

Esksempeltekst

Til alle emnene i kapitlene er det eksempeltekster som synlliggjør hvordan du møter dette emnet i samfunnet rundt deg. Eksempeltekstene har oppgaver knyttet til seg.

Å gjøre

Til slutt i alle kapitlene finner du en større oppgavebank med oppgaver i fire kategorier

 1. Har du fått med deg dette?
 2. Sammenhenger
 3. Perspektiver
 4. I dybden

Del 3: Kurs

Her finner du forslag til oppskrifter elevene kan følge når de arbeider med sentrale ferdigheter i samfunnskunnskap. Det finner kurs i disse emnene:

 • å gjennomføre et større skriftlig eller muntlig prosjekt
 • å skrive en fagartikkel
 • å drøfte i samfunnskunnskap
 • å holde en muntlig presentasjon
 • å bruke fagbegreper
 • å bruke kilder
 • å lage en god problemstilling
 • å bruke søkemotorer
 • å lykkes med fagsamtalen

I Pilot Fagrom og Pilot Bokstøtte i Skolestudio finner du flere kurs.

Del 4: Klar for eksamen?

Mot slutten av skoleåret venter muntlig eksamen, og i del 4 finner eleven tips til hvordan de kan stille best mulig forberedt. Her finner eleven også eksempler på eksamensoppgaver og noen råd det kan være lurt å ta med seg til selve eksaminasjonen.

Dette er Pilot

Samfunnskunnskap SF/YF Vg1/Vg2

9788205523289 300Dpi

PILOT er et nytt læremiddel som både gir støtte i å trene analytiske ferdigheter i faget og engasjerer og bevisstgjør elevene i arbeidet med dagsaktuelle tekster.

 

PILOT BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, arbeidsark, undervisningsfilmer og undervisningsopplegg. Du finner Pilot Bokstøtte i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Aktiver gratis tilgang

 

PILOT FAGROM er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Du finner Pilot Fagrom i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Gratis prøvetilgang i 30 dager