Forskerspiren

Undre og utforske med Forskerspiren

Hovedområdet Forskerspiren legger vekt på at elevene gjennom hele grunnopplæringen skal møte naturfag på en undrende og utforskende måte.

Vi vil anbefale å bruke nettstedet Hva kan jeg bli med realfag. Her ligger det relaterte læringsressurser med undervisningsopplegg som omhandler ulike tema med Forskerspiren i fokus.

http://hvakanjegblimedrealfag.no/naturfag/forskeren-2/

"Nettstedet Hva kan jeg bli med realfag er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som prosjektansvarlig, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) som fagansvarlig for naturfag og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) som faglig ansvarlige for matematikk. Formålet er at ungdom skal motiveres til innsats i realfagstimene ved at de forstår at det er bruk for realfag i yrkeslivet."

   
     
      
        

Relaterte artikler

Inspirasjonsfilmer

Inspirasjonsfilmer

I samarbeid med Kveldslaboratoriet ved lærerne Jens Myklebost og Lars Hofsmarken, og Gunnhild Aasprang ved Trosterud...