Fordypningstekster i naturfag 5-7

Forskningskampanjen 2020: Finn fremmede arter!

Les mer om Refleks

1. september starter forskningskampanjen 2020 på skoler rundt omkring over hele landet. I år handler det om fremmede arter og hvordan de truer mangfoldet i norsk flora og fauna. Elevene skal på plantejakt!

I Refleks 5 finner du tekster om både fremmede arter, truede arter og truede økosystem. Tekstene finner du i boka og i Refleks Skolestudio:

Rødlista Og De Truede Artene

Rødlista og de truede artene

Fremmede Arter

Fremmede arter 

Refleks 5

Naturfag

I Refleks naturfag 5-7 møter elevene levende naturfag. Gjennom refleksjon, utforskning og faglig fordypning får elevene kunnskap og kompetanse til å ta valg for seg selv og for verdenen de lever i. Fagtekstene i Refleks møter elevene på deres nivå. Varierte tekster med ulike innfallsvinkler sammen med praktiske aktiviteter gir naturlig variert undervisning.

Bla i boka

Omslag Kvadratisk Blaiboka4

Relaterte artikler

Differensiering i Refleks

Differensiering i Refleks

Hvordan kan læreverket Refleks hjelpe deg som lærer med å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev? Her er en...