Forslag til årsplan for Refleks 5. - 7. naturfag

Denne oversikten er et forslag til årsplan for Refleks 5.-7. naturfag. Årsplanen følger den samme rekkefølgen som kapitlene har i boka og temaene er plassert i Skolestudio. 

Merk: årsplanen for 6. og 7. trinn er fortsatt under arbeid og vi oppdaterer når disse er klare. 

Vi håper forslaget til årsplan er til hjelp i planleggingen av din undervisning!

Her kan du laste ned årsplanen

Bilde Av Barn Til Portalside