Skolestart

God samarbeidskultur

Hvordan legge til rette for at alle elever opplever å høre til? Hva kan bidra til å utvikle trygge elever som tør å prøve og feile og blir gode læringspartnere? Skolestart gir en gyllen anledning til både å skape og jobbe videre med å utvikle en god samarbeidskultur. Her får du noen gode råd og tips fra Kontekst-forfatterne Åslaug Huseby og Kathinka Blichfeldt til hvordan du kan få samarbeidet til å svinge.

Det å få alle elever til å føle at de hører til i et faglig fellesskap, har noe å bidra med, blir verdsatt og lyttet til, er et mål vi lærere strekker oss etter. Faglig og sosial læring er knyttet sammen. På sikt er det et mål at alle elever kan samarbeide med hverandre. Å utvikle samarbeidskultur tar tid, og elevene trenger å trene. Derfor må vi planlegge læringsprosesser der det sosiale er integrert. Nedenfor kommer noen tips. Forslagene til aktiviteter kan skaleres opp eller ned for å passe inn både i en kortere samarbeidsøkt eller  i et gruppearbeid over lengre tid.

Strategier og språk om samarbeid

Punktene kan brukes i en læringsprosess der elevene skal samarbeide med hverandre. La elevene bli vant til å reflektere og snakke sammen rundt problemstillinger knyttet til samarbeid. Gjør dette jevnlig gjennom året slik at elevene utvikler et metaspråk om samarbeid.

 • Start gjerne med å la elevene tenke over noen spørsmål om hva som er viktig i den aktuelle læringsprosessen, først individuelt:
  • Hva er viktig for deg for at gruppa/samarbeidet skal fungere?
  • Hva skal til for at du kan bidra på en meningsfull måte?
 • La elevene dele tankene over med læringspartner, gruppa eller gjennomfør en speed-date: Sett elevene i to rader, la dem dele sine punkter noen få minutter. Be elevene ta notater når de får noen gode innspill fra andre. Roter, så alle får høre flere innspill, ev. hele raden.
 • Tenk over når og hvordan elevene skal deles inn i grupper. Dette kan for eksempel vente til etter en delingsøkt/speed-date.
 • Når grupper er bestemt: La gruppene dele innspillene de allerede har, og diskutere videre:
  • Hvordan skal vi ta vare på hverandre i gruppa?
  • Hvordan skal vi jobbe sammen for at alle kan føle seg verdsatt og for at alle kan bidra på en positiv måte  
 • Gruppene forbereder en kort presentasjon for klassen med sine regler/ønsker for samarbeid. De som hører på, noterer ned gode tips fra andre.
 • La gruppene justere punktene sine ut fra innspillene de har notert ned. Ikke for mange punkter, for eksempel maksimum fem stykker.
 • Underveis i læringsprosessen: Stopp og la elevene skrive/snakke inn en logg der de reflekterer over hvordan samarbeidet går (opp mot reglene/ønskene de har laget).
 • Ta vare på loggene og reflekter over dem i forkant av nye samarbeidsoppgaver.
 • Bruk gjerne loggene og erfaringene i elev- og utviklingssamtaler.

Åpne oppgaver og nysgjerrighet

Åpne oppgaver uten fasitsvar gjør det lettere å utvikle en god samarbeidskultur. Det at det er bruk for ulike kvaliteter hos elevene, kan bidra til at de blir nysgjerrige og tør å utforske hverandres perspektiver. Mange av oppgavene underveis i Kontekst er eksempler på utforskende, åpne oppgaver, der elevene medvirker for å gjøre læringen relevant. Det samme gjelder oppdragene: De har tydelige rammer, men det er mange mulige måter å løse dem på. Kontekst har mange samarbeidsoppgaver og forslag til prosesser, blant annet å lage tekster (Å skape tekster - en kreativ prosess) og hvordan gjennomføre fagsamtaler.

En god skolestart med Kontekst

Fag og trinn

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i norsk på ungdomstrinnet.

Les mer

En God Skolestart Med Kontekst

Les mer om sosial og faglig læring

 • Kontekst Lærerens bok/Til lærer i Skolestudio har i lærerveiledningen mange tips til læringsaktiviteter der samarbeid er sentralt. Lærerveiledningene følger Kontekst Basis
 • Kontekst fagdager legger opp til aktiviteter der samarbeid er sentralt og elevene bidrar til hverandres læring
 • Overordnet del av læreplanverket kan gi flere perspektiver:
Picture (23)

Relaterte artikler