Aktivitet til skolestart:

«Finn en som ...»

Gå til Aftenposten Junior skole

Dette er en aktivitet fra Aftenposten Junior skole som lar klassen bli litt bedre kjent. Elevene får rørt på seg, og de oppmuntres til å snakke med så mange medelever som mulig. Aktiviteten passer fint til skolestart. 

Hvordan fungerer det?

  1. Last ned aktivitetsarket.
  2. Alle elevene får et aktivitetsark hver.
  3. Elevene går rundt i klasserommet og spør hverandre om noe av det som står i rutene, stemmer for dem.
  4. De man spør, skriver navnet sitt i én av rutene.
  5. Målet er å få flest mulig signaturer på arket sitt.

 

Arbeidsark på bokmål

Arbeidsark på nynorsk

 

Se aktiviteten på juniorskole.no

Finn Ein Som


Relaterte artikler