Naturfag og samfunnsfag 1-7

Differensiering i Refleks

Les mer om Refleks her

Hvordan kan læreverket Refleks hjelpe deg som lærer med å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev? Her er en kort guide: 

1. Tekster som er lette å tilpasse

I Refleks 1 og 2 er fagtekstene delt i tre deler, og er lette å nivådele. Hele teksten bør leses i felleskap først. Deretter kan elevene lese ett, to eller tre avsnitt selv. 

Refleks 5-7 har gode ingresser, meningsbærende underoverskrifter og forklarende bildetekster som bidrar til at alle elever kan lese og forstå innholdet. I tillegg finnes det en eller flere fordypningsartikler til hvert kapittel som belyser temaet med spennende innfallsvinkler. 

 

Oppslag Refleks Sommer

Tekstside fra Refleks 1 Elevbok

  

Oppslag Refleks5 Vanlig

Tekstside fra Refleks 5 Naturfag

-----

Ønsker å se nærmere på bøkene?

-----

2. Rike illustrasjoner til hjelp for de minste elevene 

For at elevene på de laveste trinnene – både de som akkurat har lært å lese og de som ikke kan lese enda – skal ha utbytte av fagstoffet må det illustreres. I Refleks 1-2 er det mange rike og beskrivende illustrasjoner som kan være spesielt viktig for elevene som ikke har knekt lesekoden enda. Foto og tegninger fungerer som en lesestøtte for elevene og forteller det samme som står i teksten – og enda mer. De er minst like viktige som teksten som utgangspunkt for utforsking og refleksjon rundt de ulike temaene, de faglige begrepene og fagstoffet. Både tegningene og refleksjonsoppgaven som hører til hvert tema skal bidra til undring og skape refleksjon og samtale.  

 

Refleks1 Oppslag Web2

Illustrasjon fra Refleks 1 Elevbok

----

Vil du vite mer? Les om hvordan forfatterne som står bak Refleks har jobbet i denne artikkelen.

----

3. God veiledning i Lærerens bok

Lærerens bok inneholder både fagstoff og veiledning til undervisningen slik at man kan gjennomføre undervisningen på sine elevers premisser. Når elever får møte et fag som både presenterer fagstoffet på en god måte og samtidig får bruke sansene i undervisningen, vil de aller fleste oppnå læring. Lærerens bok er oppskriften på dette og skal være til hjelp for både erfarne og nye lærere.

 

Oppslag Refleks 5LB

Sider fra Refleks 5 Naturfag Lærerens bok

 

4. Spørsmål og oppgaver som skaper lærelyst

Nysgjerrighet og undring er også viktig for god læring. I Refleks er det mange gode refleksjonsspørsmål og et stort utvalg av oppgaver gjør at lærer kan tilpasse undervisningen til sin klasse. På den måten kan elevene stille spørsmål og få lyst til å vite mer.

Oppgavene består både av spørsmål der man kan finne svaret ved å utforske bilder eller lese teksten, tolke-spørsmål der svaret ikke står direkte i teksten men kan leses ut fra innholdet og refleksjons­-spørsmål som kan være utgangspunkt for videre samtale i klassen. I Refleks 5-7 vil det i tillegg være oppgaver som trener faglig kompetanse og grunnleggende ferdigheter til slutt i hvert kapittel.

På 1. til 4. trinn vil det være en arbeidsbok med oppgaver til alle kapitlene i boka. Her kan elevene arbeide videre med fagstoffet de har tilegnet seg, gå i dybden og videreutvikle kunnskapen om det aktuelle temaet.

 

Oppslag Refleks1 AB

Sider fra Refleks 1 Arbeidsbok


Relaterte artikler

100 prosent læring

100 prosent læring

Gunnhild Aasprang vil at barn skal få lov til å leke, og mener at det er da man lærer best. Og har man det ikke bra...