Element i Skolestudio

I Skolestudio finner du filmer, oppgaver i programmering, forslag til flere aktiviteter og forsøk, relevante lenker og Lærerveiledningen

Fra skolestart 2020 ble Element en del av Skolestudio, et helt nytt digitalt læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, eller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til fagfornyelsen. 

   

Dybdelæring med Element i Skolestudio
I skolefaget naturfag inngår ulike naturvitenskapelige disipliner som integrerte deler av et felles fag. Dette gir gode muligheter for dybdelæring, da det lar oss behandle fagovergripende problemstillinger fra ulike perspektiver. En slik tilnærming legger til rette for at elevene får utvikle kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å reflektere over samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning.

Å arbeide både praktisk og teoretisk med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med metoder og tenkemåter i naturvitenskapen. Dette kan bidra til å utvikle kreativitet, kritisk evne og refleksjon. Slik får elevene et godt grunnlag for å ta informerte valg gjennom livet.

Naturvitenskapen er i stadig utvikling. Det er derfor viktig at en trykt bok tar for seg de store linjene i faget og det som ligger fast. Det gir eleven oversikt og struktur. Men alt som skal læres, kan ikke stå på trykk i en bok. Derfor vil fagteksten i boka berikes av digitalt innhold i Skolestudio.

I Skolestudio vil du i tillegg til lærebokteksten finne

  • filmer
  • oppgaver i programmering
  • forslag til flere aktiviteter og forsøk
  • relevante lenker
  • Lærerveiledningen

Element legger til rette for variert undervisning og utvikling av elevenes digitale ferdigheter.

Gå til Element i Skolestudio her

 

   

Gå tilbake til Elements hjemmeside her

Digitalt skolebesøk

Bli bedre kjent med Element

Om du og kollegaene dine ønsker et møte med oss på Teams eller andre digitale kommunikasjonsplattformer dere bruker, så ta kontakt med oss.

Øyvind Stenseth, markedsansvarlig
oyvind.stenseth@gyldendal.no

Marianne Borodahl Sameien, redaktør
marianne.brodahl.sameien@gyldendal.no

Ja Takk Jeg Oensker Aa Vurdere