En hilsen fra redaktøren

Explore sørger for en god start på engelskopplæringen og mestringsfølelse fra dag 1.

  

Kjære lærer!

For å oppnå god språkforståelse, er det viktig med jevn progresjon og systematisk ordinnlæring. Dette kan være en utfordring når mange av elevene på 1. og 2. trinn kun har en halvtime engelsk i uka. Det er derfor desto viktigere å starte tidlig med målrettet arbeid.

Med Explore tror vi at elevene vil nå læringsmålene på en smartere og morsommere måte. Elevene lærer ord, setningsmønstre og strategier slik at de raskere kan forstå og bruke språket til å kommunisere på engelsk. Explore tilbyr metoder og verktøy som kan inspirere og støtte deg som lærer, både om du har engelsk fagbakgrunn, eller om du ikke har det.

Explore er oversiktlig, praktisk og lett å bruke, slik at du på en enkel måte kan gi elevene dine en god start på engelskopplæringen.

Camilla Glende
Redaktør Explore

Relaterte artikler

Personvern

Personvern

Vi er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte.