GU GRS Enter i ny utgave!

Enter er Gyldendals engelskverk for ungdomstrinnet

Gleden av å utforske 

Ny utgave av Enter tar vare på det beste fra tidligere utgave, samtidig som det gjøres endringer i tråd med fagfornyelsen. Bruken av nye innfallsvinkler lar elevene oppleve gleden av å utforske og bruke det engelske språket, i og utenfor klasserommet.

Læreverket er en del av Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø.

Enter setter søkelys på språket slik det opptrer i autentiske tekster. Elevene møter spennende temaer og varierte tekster som er relevante og aktuelle. Stor bredde og variasjonen i oppgaver vekker språklig nysgjerrighet, oppfordrer til kreativitet, dypere læring og refleksjon.

Læreverket legger til rette for fleksibel, kreativ og differensiert undervisning. De mange selvdifferensierende oppgavene gjør at elevene finner utfordringer på sitt eget nivå.

Enter Basic Skills 8-10

Enter Basic Skills er elevens egen redskapsbok gjennom hele treårsløpet. Her får elevene god oversikt over grunnleggende ferdigheter, hjelp til å strukturer språklige emner og forstå sammenhenger i faget. Eksempeltekster, skriverammer og språkregler bidrar med gode tips og råd til elevens egen språklige produksjon.

I Skolestudio kan elevene trene språk og grammatikk. Fagtekster i digital form sammen med visuelle elementer bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Les mer om Skolestudio.