Hva mener andre lærere om Explore?

Vi tok en prat med en lærer fra Tårnåsen skole som har tatt i bruk Explore.

Explore legger til rette for at alle kan føle mestring

Anne-Lisbeth Østenheden er lærer ved Tårnåsen skole. Hun pleide å bytte bort undervisningstimene i engelsk, men etter at skolen tok i bruk Explore tar hun undervisningen selv. Med glede! Her forteller hun hvorfor.

– For meg er den største utfordringen at jeg selv ikke er så stødig i engelsk. Det var mye jobb med å finne undervisningsopplegg som jeg syntes var tilfredsstillende for både meg og elevene.

Nå gleder både hun og elevene seg til hver time med Explore. De elsker sangene og rap'ene, koser seg med lytteoppgavene og er ivrige til å bruke "Now I know".

Anne-Lisbeth har, som en del andre lærere på barnetrinnet, ikke engelsk i sin fagkrets.
– Jeg føler at Explore gir meg mye ekstra støtte. Lærerveiledningen gir meg tips til undervisningen og hjelper meg å ta med meg det som elevene har lært tidligere, sier hun.

Explore Smart Tavle har blitt en naturlig del av undervisningen på Tårnåsen. 
– Det digitale verktøyet er et unikum! slår Anne-Lisbeth fast. – Det at hele boken finnes på digital tavle med lyd gjør at undervisningen blir mye bedre enn tidligere. Smart Tavle samler fokus, gir oss muligheten til å snakke om mye, repetere ord de har lært og finne nye ord.

– Den systematiske innlæringen som Explore gir oss gjør at det blir en god progresjon og innlæring av setningsmønstre. Elevene lærer raskere å bruke setninger i sin dagligtale. Det er lett å legge til rette for at alle, uansett nivå kan føle mestring, avslutter Anne-Lisbeth Østenheden.

Anne_Lisbeth_Østenhagen

 Anne-Lisbeth Østenheden

Relaterte artikler

Personvern

Personvern

Vi er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte.