Bli en tekstforsker!

Hvordan forstår vi tekster? Hvordan kan de “brillene” vi møter en tekst med og ulike kontekster påvirke teksttolkningen? La elevene være tekstforskere og bruk tekster som springbrett til norskfaget!

Tekster er selve grunnmuren i norskfaget, og med et utvidet tekstbegrep legger tekster grunnlag for alt arbeid norsk, enten det er å oppleve, lese og forstå tekst eller å skape tekster og kommunisere ved hjelp av ulike teksttyper. 

I ny utgave av læreverket Kontekst finner du den nye delen Tekstforskeren der tekster gir utgangspunkt og innfallsvinkler til å arbeide med norskfaget. Undervisningsopplegget "La elevene være tekstforskere!" handler om nettopp dette – om å la elevene bruke tekster som springbrett til norskfaget.

Oppvarming 

Start gjerne med å få fram elevenes assosiasjoner til tekstbegrepet: 

 • Tenkeskrive eller lag talenotat (3 min): Hva er en tekst?
 • Del tanker: La elevene dele tankene sine, oppsummer gjerne på en felles tavle. 
 • Tenk over tekster i hverdagen: La elevene i par eller grupper komme med konkrete eksempler på tekster de har møtt det siste døgnet og hva slags type tekster det er.  

Tips! Les introduksjonsteksten til Tekstforskeren i Kontekst Basis 8-10 eller i Skolestudio). 

Utforsk tekst

Fordyp dere i en tekst som kan være relevant for dine elever nå. Det kan være alt fra et nyhetsinnslag, debatter, dokumentar, en serieepisode, en novelle til en instastory for å nevne noe. Dere kan også bruke en tekst fra kapittel 1 i Kontekst. Forslag til fremgangsmåte:

1. Start med tekstopplevelse: Les høyt, se eller lytt til teksten. Velg hvilken kontekst du vil sette teksten inn i, eller om elevene skal møte den “naken” uten flere føringer for opplevelsen. La deretter elevene komme med sine umiddelbare opplevelser og tanker i et talenotat eller ved å tenkeskrive. Del deretter tankene i klassen. Her er noen oppdrag som kan være til hjelp:

 • En ting du la spesielt merke til.
 • Hvilke assosiasjoner du fikk.
 • Noe du reagerer på eller har lyst til å spørre om.
 • En formulering du likte spesielt godt eller som gjorde inntrykk på deg.

Tips til tekstforslag! Tekstene finner du i Kontekts Basis 8-10 eller i Skolestudio.

8.trinn: Å være 15 år er som å gå på ski av Linn Skåber
9.trinn: Tale til COP24 av Greta Thunberg
10.trinn: Itte no knussel av Barbra Ring eller Eg har ein draum av Martin Luther King jr.

Nytt i Kontekst!

Den nye utgaven av Kontekst Basis inneholder to nye deler der tekster og oppdrag kan brukes som innfallsvinkler til fagstoffet.

I Tekstforskeren er tekstene utgangspunktet, og elevene reflekterer hvordan de kan oppleves i ulike kontekster. De får også presentert flere innfallsvinkler de kan bruke i møte med tekst.

Oppdrag lar elevene bruke sin kreativitet og oppfinnsomhet – samtidig som de må samarbeide og kommunisere med andre og tenke kritisk. Oppdragene gir stor mulighet for fordypning og tverrfaglighet.

Les mer om Kontekst 

Gettyimages 1069778718

2. Utforsk teksten nærmere: Se teksten i en ny kontekst og la elevene reflektere over hvordan dette påvirker opplevelsen. Her er noen punkter som elevene kan bruke som utgangspunkt:

 • Hva vet dere eller kan dere finne ut om avsenderen eller situasjonen teksten ble laget i?
 • Hvem kan teksten være lagd for?
 • Hvorfor tror dere at noen har lagd akkurat denne teksten? 
 • Hvordan tror dere ulike personer, målgrupper vil reagere på teksten?
 • Hvordan oppfatter dere teksten nå etter å ha utforsket den nærmere?

Utvid gjerne første kulepunkt ved å gi elevene mer informasjon eller la en eller flere av elevene finne mer informasjon. Det kan for eksempel være å faktasjekke teksten, se nærmere på tekstskaperen eller forfatteren, finne aktuelle saker som kan belyse teksten, mer fakta om tiden/situasjonen/historien. Dette kan gi teksten et nytt perspektiv. 

Tips! I Lærerens bok (Kontekst 8-10) eller Til læreren i Skolestudio kan du lese mer om ulike kontekster.

 

3. Ta teksten videre: Her er noen forslag: 

 • Lag egne tekster som enten er et svar, en fortsettelse, en annen synsvinkel eller er inspirert av teksten dere har utforsket. 
 • Gå videre til fagstoff om denne teksttypen for å lære mer om den, enten det er en fiksjonstekst eller en saktekst eller en sammensatt, muntlig eller skriftlig tekst.
 • La elevene ha en fagsamtale eller lage et kort film- eller podkast om teksten. Den kan for eksempel oppsummere det dere har funnet ut.

Tips! Bli inspirert av ta teksten videre-oppgavene i Kontekst 8-10 kapittel 1 og lag tilsvarende oppgaver som passer til teksten dere har arbeidet med. 

Kontekst i Skolestudio

Tekster og andre ressurser det henvises til i dette opplegget finner du blant annet i Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø.

Som lærer kan du bruke Skolestudio fritt hele dette skoleåret! Alt du trenger å gjøre er å logge inn med Feide-brukeren din.

Prøv Skolestudio

Relaterte artikler

Dette er Kontekst Tekster

Dette er Kontekst Tekster

Kontekst Tekster er en samling av nøye utvalgte tekst-skatter som både vekker leselyst og setter i gang tankene.
Kontekst i ny utgave

Kontekst i ny utgave

Ny utgave av Kontekst tar vare på det beste fra tidligere utgaver, samtidig som det tilføres mye nytt i tråd med...